Internetový marketing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Internetový marketing (iné názvy: i-marketing, webový marketing, online marketing, elektronický marketing, e-marketing) je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť ciele získavať nových návštevníkov, udržať ich a ich návštevu premeniť na obchod. Internetový marketing je proces. Je to proces práce s dátami. Online marketing ako proces sa skladá z 9 krokov: Analýza trhu (1), analýza konkurencie (2), analýza vlastnej webovej prezencie (3). Na základe získaných dát nasleduje formulácia marketingovej stratégie (4), na základe ktorej je tvorený marketingový plán (5). Následne je realizovaná exekutíva, ktorá sa realizuje podľa nastaveného marketingového plánu (6). Každá realizovaná marketingová činnosť je vyhodnocovaná podľa kľúčových metrík výkonnosti [tiež nazývané ako KPIs] (7). V prípade ak KPIs indikujú nutnosť úpravy marketingových aktivít (napríklad reklamné texty), tieto sú následne upravované. Táto fáza sa nazýva optimalizácia marketingových aktivít. Výnimočne sa pristupuje k úprave marketingovej stratégie, menej výnimočne k úprave marketingového plánu (8). Prieskum trhu v rámci ktorého sledujeme ako konkurencia reaguje na implementáciu marketingových aktivít (9).

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že iba o prenesenie tradičného konceptu marketingu do prostredia internetu. Nie je to však také jednoduché. Pri tradičnom poňatí marketingu je dôležitým prvkom informovania a šírenia správ o produkte, alebo službe reklama. Rôznymi kanálmi sa následne o týchto výstupoch podnikateľskej jednotky dozvie jej odberateľ. Či už ide o firmu, alebo koncového zákazníka.

Pri internetovom marketingu však to tohto kanála ešte vstupuje internetový vyhľadávač. Odberateľ sa prostredníctvom vyhľadávača dozvie o viacerých stránkach, kde by potenciálne našiel to, čo hľadá. Preto je pri internetovom marketingu dôležité nielen zaujať spotrebiteľa, ale aj vyhľadávač - a to tak, aby zaradil konkrétny web čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania. internetový marketing je preto koncept viacerých súčastí.

A nakoniec - reklama na internete sa deje so zacielením na obe zúčastnené strany - aj vyhľadávač, aj zákazník. Pre vyhľadávač musí rešpektovať niekoľko technických parametrov a pre zákazníka - musí hlavne zaujať.

Formy internetového marketingu:

SEO, PPC, Propagácia na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, ...), Súťaže, Newsletter, Starosť o existujúcu klientelu (bonusy / zľavy pre stálych klientov), Affiliate program, Dropshipping, Retargeting.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]