Intersubjektivita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Intersubjektivita alebo intersubjektívnosť je (prevažná) zhoda názorov, postojov, vnímaní a správaní u väčšieho počtu jedincov v rámci určitého sociokultúrneho prostredia[1].

Termín sa používa najmä vo filozofii, psychológii a sociológii. Podrobnosti chápania pojmu sa rôznia podľa odboru.

Pojem zaviedol Edmund Husserl začiatkom 20. storočia.

Fenomenológia a sociológia[upraviť | upraviť zdroj]

Intersubjektivita je vo fenomenológii (a fenomenologickej sociológii) niečo, čo nie je viazané len na jeden subjekt, ale čo je vlastné, spoločné, čo je zdieľané veľa inými subjektami, teda všetko to, čo neexistuje mimo týchto subjektov, ale v nich.

V sociológii termín (v zmysle predchádzajúcej definície) zaviedol Alfred Schutz opierajúc sa o A. Husserla. Pojem intersubjektivity sa objavuje aj v iných filozofických a sociologických kontextoch, napr. v textoch J. P. Sartra, M. Merleaua-Pontyho, vystupuje aj v analytickej filozofii u R. Carnapa, B. Russella a W. van O. Quinea. V sociológii napr. P. L. Berger a T. Luckmann vztiahli intersubjektivitu na procesy inštitucionalizácie, rutinizácie a habitualizácie. Tým sa intersubjektitia stala aj špecificky sociologickým termínom.[2]

Filozofia jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

Intersubjektivita je skutočnosť, že rôzni ľudia používajú istý jazykový výraz v tom istom význame.[1]

Psychológia[upraviť | upraviť zdroj]

Intersubjektívna skúsenosť je taká, ktorú zdieľajú mnohé subjekty a je im spoločná. Nie je objektívna v zmysle predmetnej skutočnosti pozorovanej vo vonkajšom svete. Ale nie je ani subjektívna v tom zmysle, že by ju každý subjekt prežíval inak. Napríklad pri empatii a neverbálnej komunikácii ľudia intersubjektívne zdieľajú spoločný duševný stav. Niekedy sa dáva do protikladu k solipsistickej individuálnej skúsenosti.[3]

Teória vedy[upraviť | upraviť zdroj]

V teórii vedy je intersubjektivita objektivita chápaná ako overiteľnosť každou osobou. Vedecké tvrdenie sa má považovať vtedy za objektívne, keď ho každý môže overiť. Intersubjektívne sú teda tzv. primárne kvality vecí.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005 – 2006
  2. intersubjektivita. In: Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-311-3. S. 446-447. (po česky)
  3. HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. 4., v Portálu 1. vyd. Praha : Portál, 2010. 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5. (po česky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]