IrDA (port)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

IrDA je komunikačný port vytvorený konzorciom IrDA (Infrared Data Association), ktoré opisuje bezdrôtovú komunikáciu pomocou infračerveného žiarenia. IrDA definuje štandardy koncových zariadení a protokolov pomocou ktorých zariadenia komunikujú. IrDA bol vytvorený pre komunikáciu s prenosnými (mobilnými) zariadeniami bez nutnosti použitia komunikačného kábla.

Hardvér[upraviť | upraviť zdroj]

IrDA vysiela a prijíma modulované infračervené svetlo (žiarenie) 875 nm. Vysielačom sú infračervené LED diódy (alebo infračervené laserové diódy). Prijímačom sú fotodiódy. Výrobcovia vyrábajú sady (prijímač + vysielač) priamo použiteľné v elektronických aplikáciách. IrDA je súčasťou notebookov, tlačiarní, mobilných telefónov, PDA a pod. V súčasnosti je IrDA vytláčaná rádiovým prenosom (Bluetooth), ktorý eliminuje základnú nectnosť infračerveného prenosu – potrebu priamej viditeľnosti.

Dosah a rýchlosť IrDA[upraviť | upraviť zdroj]

IrDA (predpis IrDA 1.0 a 1.1) pracujú do vzdialenosti 1,0 m pri bitovej chybovosti BER (bit error ratio) čo je pomer chybne a správne prenesených bitov 10 – 9 a maximálnej úrovni okolitého osvetlenia 10 klux (denné svetlo). Tieto hodnoty sú definované pre nesúososť prijímača a vysielača 15°. Rýchlosti (IrDA 1.0) sú 2 400 – 115 200 kb/s. Používa sa pulzná modulácia 3/16 dĺžky doby trvania bitu. Formát dát je rovnaký ako pri sériovom prenose (asynchrónny prenos so štartbitom). IrDA definuje aj low-power IrDA zariadenia s dosahom do 20 cm a max. rýchlosťou 115 kb/s. Pulzná modulácia sa používa, aby LED diódy mohli vysielať maximálnym výkonom (nemôžu takto svietiť trvale – preto pulzy).

Protokoly používaná v IrDA[upraviť | upraviť zdroj]

  • IrLAP (IrDA Infrared Link Access Protocol), je HDLC protokol zmenený pre IrDA komunikáciu – zapúzdrenie rámcov. V prípade viacerých IrDA zariadení je jedno primárne a ostatné sekundárne. IrLAP popisuje ako sa komunikácia nadväzuje, aké bude číslovanie. Štartovacia rýchlosť je vždy 9600, po synchronizácii sa vytvoria komunikačné kanály s jednotlivými zariadeniami.
  • IrLMP (IrDA Infrared Link Management Protocol) pretože konfigurácia IrDA siete sa môže meniť – za behu pribúdajú / ubúdajú nové IR zariadenia, tak každé zariadenie sa ohlasuje IrLMP protokolom, ktorý beží nad IrLAP protokolom. Funkciou IrLMP je detegovať nové zariadenia, kontrolovať toky dát a prepínať viaceré stanice (ak sa vyskytujú).
  • TinyTP (IrDA Transport Protocols) je vrstva ktorá drží virtuálny kanál medzi zariadeniami a opravuje chyby na linke, vytvára rozdelenia dát do paketov (obdoba TP).
  • IrOBEX (IrDA Object Exchange Protocol) je jednoduchý protokol s príkazmi PUT a GET dovoľujúci prenášať binárne dáta medzi stanicami. Extensions to IrOBEX for Ir Mobile Communications je rozšírenie IrOBEX pre mobilné zariadenia (handheld, PDA, mobil) – definuje ako prenášať informácie vo vzťahu k GSM (vytáčanie čísel, SMS, prenos hlasu…) ce IR.
  • IrTran-P (Infrared Transfer Picture) je špecifikácia pre prenos obrázkov z digitálnych fotoaparátov cez IrDA.