Islamofóbia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Islamofóbia je predpojatosť proti islamumoslimom, ktorá sa zakladá na negatívnych zovšeobecneniach alebo stereotypoch o tomto náboženstve a jeho prívržencoch. Prejavy islamofóbie siahajú od nenápadných, miernych aktov, ako sú averzia voči moslimom či výsmech moslimov, až po otvorené a závažné prejavy ako diskriminácia moslimov či útoky na moslimov. Niektorí autori islamofóbiu definujú ako strach z islamu (teda v doslovnom zmysle slova fóbia), iní autori sú toho názoru, že islamofóbia znamená aj predpojatosť vychádzajúcu z nenávisti a neznalosti (čiže nie len zo strachu), a nemusí byť nutne spojená s kritikou náboženských doktrín islamu.[1]

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo je zložené zo slov islamfóbia a ide o neologizmus pochádzajúci z francúzštiny. Vo francúzštine sa slovo islamophobie prvýkrát vyskytlo v roku 1910 a potom občas v 20. rokoch 20. storočia, následne sa však viac-menej prestalo používať. V angličtine sa síce slovo Islamophobia prvýkrát vyskytlo už v roku 1923 (prevzatím z francúzskeho textu), ale potom sa dlho nepoužívalo a ďalší výskyt je doložený v roku 1976. Odhliadnuc od spomínaných starých občasných výskytov sa vo francúzštine, angličtine a iných európskych jazykoch výraz islamofóbia začal (znova) používať až okolo roku 1980 a potom intenzívnejšie až po roku 1997 (pozri nižšie), resp. po útokoch z 11. septembra 2001. V arabčine či perzštine existujú síce výrazy znamenajúce „nepriateľstvo voči islamu“ a pod., ale presný ekvivalent výrazu islamofóbia fakticky neexistuje; dá sa síce nasilu utvoriť, ale vyskytuje sa veľmi zriedkavo.[2][3][4][5][6][7]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Islamofóbia bolo rozšírená v rôznych západných textoch najneskôr v 19. storočí[8]. Významnú charakteristiku islamofóbie ako moderného fenoménu v západnom svete priniesla štúdia britského thinktanku The Runneymede Trust s názvom Islamophobia: A challenge for us all, vydaná v októbri 1997. Autori uviedli osem uzavretých, predpojatých postojov voči islamu, ktoré charakterizujú islamofóbiu:

 • islam je vnímaný ako monolitický blok, ktorý je statický, nereagujúci na zmeny,
 • islam je vnímaný ako odlišný od ostatných kultúr v tom, že s nimi nemá žiadne spoločné ciele alebo hodnoty, nie je nimi ovplyvnený a ani ich neoplyvňuje,
 • islam je vnímaný ako podradný, menejcenný vo vzťahu k Západu – je pokladaný za barbarský, iracionálny, primitívny a sexistický,
 • islam je vnímaný ako hrozba, ako násilný, agresívny, podporujúci terorizmus a zaangažovaný v „strete civilizácií“,
 • islam je vnímaný ako politická ideológia slúžiaca využívaná v politickom alebo vojenskom súperení,
 • kritika Západu vyslovená moslimami je bezmyšlienkovite odmietaná,
 • nepriateľstvo voči islamu je používané na ospravedlnenie diskriminačných praktík proti moslimom a vytláčanie moslimov na okraj spoločnosti,
 • nepriateľstvo voči islamu je pokladané za prirodzené a normálne.

V protiklade s týmito predsudkami stoja otvorené, nepredpojaté postoje voči islamu, ktorý islam vnímajú ako vnútorne rozmanitý, rešpektujú ho ako legitímne vierovyznanie, umožňujú vzájomný dialóg s jeho veriacimi aj legitímnu a opodstatnenú kritiku.[9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. MOOSAVI, Leon. Islamophobia. In: Possamai, Adam – Blasi, Anthony J. (eds.). The SAGE Encyclopedia of the sociology of religion. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2020. ISBN 978-1-4739-4220-2, p. 414. [cit. 2020-07-07].
 2. IQBAL, Zafar. Islamophobia (History, Context and Deconstruction). [s.l.] : SAGE Publishing India, 2019. 336 s. ISBN 978-93-5328-697-2. S. 40.
 3. Islamophobia; Islamophobe; islamophobic. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 4. Non, le terme “islamophobie” n'a pas été “créé par l'ayatollah Khomeini” [online]. factuel.afp.com, 2018-08-27, [cit. 2020-07-07]. Dostupné online.
 5. Quatre questions sur l'emploi du terme "islamophobie", qui fait (une nouvelle fois) débat [online]. francetvinfo.fr, 2019-11-10, [cit. 2020-07-07]. Dostupné online.
 6. Islamophobie [online]. islamophobie.hypotheses.org, [cit. 2020-07-07]. Dostupné online.
 7. PFAHL-TRAUGHBER, Armin. Rechtsextremismus [online]. bpb.de, [cit. 2020-07-07]. Dostupné online.
 8. IQBAL, Zafar. Islamophobia (History, Context and Deconstruction). [s.l.] : SAGE Publishing India, 2019. 336 s. ISBN 978-93-5328-697-2.
 9. Islamophobia : A challenge for us all : Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia Archivované 2019-03-10 na Wayback Machine. [s. l.] : The Runnymede Trust, 1997. ISBN 0-902397-98-2, p. 5.