Preskočiť na obsah

Jacopo Torriti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Korunovanie Panny Márie, 1292 - 1295, mozaika, Bazilika Santa Maria Maggiore, Rím
Mozaika v apside Baziliky svätého Jána v Ríme

Jacopo Torriti bol taliansky gotický maliar a tvorca mozaík činný na prelome 13. a 14. storočia.

Údaje o jeho živote sú veľmi strohé. Podľa dochovaných záznamov sa predpokladá, že sa narodil v toskánskom meste Torrita di Siena a bol františkánskym mníchom.

Známy je najmä podľa dochovaných diel, z ktorých najväčší ohlas zaznamenali jeho práce na výzdobe rímskych kostolov - Lateránskej baziliky, Baziliky Santa Maria Maggiore a taktiež na výzdobe horného kostola Baziliky svätého Františka v Assisi.

Bazilika Santa Maria Maggiore[upraviť | upraviť zdroj]

Za jeho najvýznamnejšie dielo je považovaná mozaiková výzdoba apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore, pochádzajúca z rokov 1292 - 1296. Toto majstrovské dielo, signované JACOB(US) TORRITI PICTOR H(OC) OPUS MOSAIC(UM) FEC(IT) (ANNO) DOMINI MCCLXXXXVI, predstavuje jeden z vrcholov rímskeho mozaikového umenia. Obklopená ornamentami na zlatom podklade s vtákmi, kvetinami a zvieratami zaujíma stred polkupoly apsidy kruhová mozaika Korunovanie Panny Márie. Ústrednú dvojicu predstavujú postavy Panny Márie a Ježiša Krista sediace na širokej pohovke na pozadí hviezdami posiatej oblohy. Svedkami aktu korunovania Bohorodičky sú anjeli, svätci ako aj historické postavy, napr. pápež Mikuláš IV. (objednávateľ diela) či kardinál Jacopo Colonna.

Mozaiku dopĺňa päť scén zo života Panny Márie vyobrazených na pruhu medzi oknami kupoly.

Bazilika svätého Jána v Lateráne[upraviť | upraviť zdroj]

Jacopo Torriti je autorom dodnes obdivovanej mozaiky vo výklenku apsidy Lateránskej baziliky v Ríme.

V centre mozaiky z malého pahorku vyrastá Kristov kríž; spod pahorku vyvierajú štyri potoky, symboly štyroch evanjelistov; jelene a ovce prichádzajú k prameňom čo má symbolizovať Kristov krst v rieke Jordán.

Okolo kríža sú zhromaždené postavy štyroch apoštolov spolu s Pannou Máriou a sv. Jánom Krstiteľom. Apoštolom chýbajú tradičné atribúty, no rozoznáme ich vďaka tomu, že umelec zanechal na mozaike ich mená. Každý s apoštolov drží v rukách zvitok s textom charakterizujúcim jeho osobu - sv. Peter TU ES CHRISTUS FILIUS DEI VIVI (Ty si Kristus, Syn živého Boha), sv. Pavol SALVATOREM EXPECTAMUS DOMINUS IESUM CHRISTUM (Očakávaný Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus), sv. Ján Evanjelista IN PRINCIPIO ERAT VERBUM (Na počiatku bolo Slovo) a sv. Ondrej TU ES MAGISTER MEUS CHRISTE (Ty si učiteľ môj Kristus).

Stavba Noemovej archy, okolo 1290, freska, Bazilika svätého Františka, Assisi

Bazilika svätého Františka v Assisi[upraviť | upraviť zdroj]

Autorstvo fresiek so starozákonnými výjavmi (napr. Stvorenie Adama, Obetovanie Izáka, Stavba Noemovej archy) ako aj prác s kristologickým námetom (Svadba v Káne Galilejskej, Zvestovanie Panne Márii) v hornom kostole Baziliky svätého Františka v Assisi sa pripisuje Jacopovi Torritimu. Na výzdobe interiéru baziliky sa spolu s Torritim podieľal aj jeho súčasník Filippo Rusuti.

Ďalšie práce[upraviť | upraviť zdroj]

Objavy a reštaurácie nástenných malieb, prevedené v posledných desaťročiach, rozšírili okruh umeleckého pôsobenia Jacopa Torritiho. Tak bolo možné umelcovi pripísať autorstvo fresiek napr. v Bazilike Santa Maria in Aracoeli, v pápežskej kaplnke Sancta Sanctorum či Bazilike Santi Quattro Coronati.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • B. Hitzen-Bohlen, Řím - umění a architektura, Slovart, Praha, 2008, ISBN 978-80-7391-061-7
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jacopo Torriti na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jacopo Torriti na talianskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).