Jadžurvéda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Jadžurvéda alebo Jadžurvédah (sanskritský kmeň: यजुर्वेद - Jadžurvéda; sanskritský nominatív: Jadžurvédah; význam: učenie o obetiach) alebo Jadžuvéd (-podľa hindskej výslovnosti sanskritského slova) je súbor posvätných textov hinduizmu, jedna zo štyroch véd.

Obsahuje texty zamerané na vykonávanie rituálov, obetí a obetné formulky (mantry), ktoré musel védsky kňaz (adhvarju) ovládať. Jadžurvéd bol zostavený okolo 10. storočia pred Kr. Dochovali sa dve zbierky (sanhity): Biela Jadžurvéda (Šukla Jadžurvéda) a Čierna Jadžurvéda (Krišna Jadžurvéda), každý vo viacerých verziách. Na rozdiel od ostatných véd sú v Jadžurvéde neskoršie komentáre (brahmany) spojené s textom védu.