Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zaplavený lužný les, jelša lepkavá

Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy je druh lužného lesa sprevádzajúci rieky a potoky v kotlinách a podhoriach. Vytvára ho najmä jelša lepkavá a jaseň štíhly, okrem nich aj jelša sivá, vŕba krehká i vŕba biela.[1][2]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Katalógu biotopov Slovenska ide o mapovaciu jednotku Ls1.3 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy,[2] biotop Podhorské jelšové lužné lesy (2111300),[1] patriaci do prioritného európsky významného biotopu 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b RUŽIČKOVÁ, H.; HALADA, Ľ.; JEDLIČKA, J.; KALIVODOVÁ, E., (eds.) Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s. ISBN 80-967527-3-1. S. 38 – 39.
  2. a b STANOVÁ, Viera; VALACHOVIČ, Milan; (eds.). Katalóg biotopov Slovenska. 1. vyd. Bratislava : DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. Dostupné online. ISBN 80-89133-00-2.
  3. VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8. S. 124 – 125.