Ježišu, Kráľu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kristus Kráľ v nemeckom Thuine

Ježišu, Kráľu je slovenská duchovná oslávna pieseň k Ježišovi Kristovi. V Jednotnom katolíckom spevníku je označená číslom 498. Jej melódiu zložil slovenský skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský, zostavovateľ Jednotného katolíckeho spevníka.

V Česku je jej ekvivalent pieseň Ježíši, Králi, ktorá má v Jednotnom kanonciále číslo 707.

Text[upraviť | upraviť zdroj]

1. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

tebe sa klania anjelov chór,

velebnosť tvoju v hymnách a piesňach

vyznáva svätých i svätíc zbor.

Ukrývaš svoju tvár vo Sviatosti,

lež viera zrie ju tu oslávenú,

preto my Bohu vo svätostánku

vzdávame úctu a poklonu.


2. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

blažených duší opojenie,

zo srdca tvojho osláveného

plynie im večné potešenie.

Skrývaš ho pred nami vo Sviatosti,

túžime za tebou, nebeský zdroj.

Ježišu, Kráľu neba i zeme,

so Srdcom svojím nás večne spoj.


3. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

z lásky k nám telom učinený,

kam siaha okraj pevniny, mora,

zneje spev chvály rozochvený.

Ráč prijať láskavo pieseň našu,

ktorú ti zo srdca tu spievame,

požehnaj za to nám telo, dušu,

ktorú ti, Pane, oddávame.


4. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

ty si nás krvou svojou spasil,

ó, kraľuj v srdciach veriacich svojich,

vieru v nás oživ, vieru posiľ.

Veríme v teba, že ty si Boh náš,

že si cesta naša i život náš;

k tvojmu sa Srdcu láskou vinieme,

ty v sebe živý zdroj pravdy máš.[1][2]


5. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

v kráľovstvo svoje povolaj nás,

až dokončíme púť žitia svojho,

až sa pominie, pozemský čas.

Daj nech k nám príde kráľovstvo tvoje,

v ktorom niet bolestí, nijakých bied,

kde namiesto sĺz a tône smútku,

oblaží verných radostí kvet.


6. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

rodinám všetkým pokoj svoj daj,

srdciam daj svornosť a svätú lásku,

zo Srdca svojho nám vylievaj!

Plameňom lásky tie srdcia zapáľ,

z ktorých už vyhynul jej čistý zdroj,

by vo vernosti a v čistej láske v Rodine svätej,

mali svoj vzor.[3]


7. Ježišu, Kráľu neba i zeme,

ó kraľuj v Cirkvi, čos´ založil,

aby nás viedla v tie strany nebies,

ktoré si z lásky k nám pripravil;

nauč nás láske k tej matke dobrej,

ktorá nás spravuje, dietky svoje,

daj jej moc, silu by premáhala

nástrahy pekla, jeho roje.[4]

Refernecie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Jednotný Katolícky Spevník, pieseň číslo 498 [online]. www.ejks.sk, [cit. 2019-04-24]. Dostupné online.
  2. JKS - Jednotný katolícky spevník [online]. www.nws.sk, [cit. 2019-04-24]. Dostupné online.
  3. VRABLEC, Štefan (zostavovateľ). Od srdca k Srdcu. II. vyd. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, 1986. S. 307  –  308.
  4. KYSUCKÝ, J. P. (zostavovateľ). Nebeské kvietky. XVII. vyd. Bratislava : Spolok svätého Vojtecha, Trnava v Cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1970. S. 212  –  213.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]