Jenský plán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jenský plán je vzdelávacia koncepcia, ktorú vytvoril Peter Petersen v roku 1927.

Peter Petersen (1884 – 1952) pôsobil na Univerzite v Jene. Zriadil tu cvičnú školu na vlastné pedagogické experimenty. Z toho vzišiel Jenský plán. Petersen svoje myšlienky sústredil v spise Náuka o vedení vyučovania. Jeho škola má spĺňať cieľ vzájomnej pospolitosti, uplatňovať cnosti dobra, lásky, vernosti, dôvery, kamarátstva, pokory, súcitu, zbožnosti, pomoci iným, úcty a vážnosti k starším, pomoci blížnym, dodržiavania mravných noriem. Obhajoval názor, že príroda je Božím výtvorom. Petersen vyzdvihuje výchovnú funkciu školy.

Petersen namiesto tried rozdelil žiakov do skupín podľa veku. Učiteľ určoval miesto, priestor, pracovné prostriedky a spôsob práce so žiakmi. Učiteľ presne vyznačí ako a kde sa majú žiaci správať. V skupine sa uplatňujú len tie činnosti, ktoré všetci uznávajú za potrebné – a to po stránke mravnej, estetickej a ľudsky dôstojnej. Sleduje sa formovanie charakteru žiaka.

Školskú miestnosť premenili na bytovú jednotku. Namiesto lavíc používali stoly a stoličky. Pracovné pomôcky boli v skriniach. Žiaci si mohli miestnosť ozdobiť podľa svojho vkusu. Počas vyučovania sa žiaci voľne pohybovali, ale mali ohľaduplnosť voči spolužiakom. Žiak sa mohol rozhodnúť pre skupinu, ktorá vyhovovala jeho záujmom.

Týždenný pracovný plán vychádza zo životnej situácie spoločnosti, vychovávateľa a rodiny. Do školského plánu je pojatá aj sobota a nedeľa. Týždenný plán má sprostredkovať aktivitu žiaka, čo mu poskytuje príroda, životná situácia, viera – náboženstvo. Využíva situácie: doprava v meste, obchod, remeslá, historické a politické udalosti, život v lese, teda nie abstraktné vyučovanie, ale živé, konkrétne.

Petersen vychádzal z presvedčenia, že úsilie vzdelávať sa je najprirodzenejším prejavom človeka.

Jenský školský systém prevzalo aj Holandsko, kde bolo v roku 1975 vyše 120 takýchto škôl katolíckych aj protestantských.