Jodid lítny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jodid lítny
Jodid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec LiI
Vzhľad Biela kryštalická látka, na vzduchu žltne
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 133,8 u
Molárna hmotnosť 133,845 g/mol
Teplota topenia 469 °C
Teplota varu 1 171 °C
Hustota 4,076 g/cm3 (bezvodý)
3,494 g/cm3 (trihydrát)
Rozpustnosť vo vode:
151 g/100 ml (25 °C)
433 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
343 g/100 ml (20 °C)
acetón
42,6 g/100 ml (18 °C)
etanol
dobre rozpustný
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −2,02 kJ/g
Štandardná Gibbsová energia −266,9 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,381 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R36/38
Vety S S26
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10377-51-2
EINECS číslo 233-822-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodid lítny (LiI) je anorganická zlúčenina lítia a jódu. Táto zlúčenina je veľmi hygroskopická a na vzduchu dochádza k oxidácii jódu, výsledkom čoho je, že sa látka farbí do žlta až do hneda.

Využitie[upraviť | upraviť kód]

Jodid lítny sa používa ako elektrolyt do lítiových batérií a do batérií stavaných na vysoké teploty.

Výskyt a výroba[upraviť | upraviť kód]

Jodid lítny sa síce vyskytuje v moriach, ale v príliš malom množstve, preto sa vyrába umelo. Výroba je veľmi jednoduchá:

LiOH + HI → LiI + H2O

Hydroxid lítny reaguje s jodovodíkom za vzniku vody a jodidu lítneho. Alternatívne je možné použiť aj reakcie so slabou soľou, napríklad kyseliny jodovodíkové s uhličitanom lítnym.

HI + Li2CO3 → LiI + H2O + CO2

Alebo ho možno vyrábať reakciou hydridu lítneho s jódom.

LiH + I2 → HI + LiI.

Z ekonomických dôvodov sa však priemyselne vyrába prvým spomínaným spôsobom.

Podobné látky[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid lithný na českej Wikipédii.