Jodid olovnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jodid olovnatý
Jodid olovnatý
Jodid olovnatý
Jodid olovnatý
Jodid olovnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PbI2
Vzhľad Žltá práškovitá alebo zlatožltá kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 461,0 u
Molárna hmotnosť 461,01 g/mol
Teplota topenia 402 °C
Teplota varu 872 °C
Hustota 6,16 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,044 g/100 ml (0 °C)
0,076 g/100 ml (25 °C)
0,197 g/100 ml (60 °C)
0,436 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 74,9 J/g
Entropia varu 217 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −175,6 kJ/mol
Štandardná entropia 174,9 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia −173,7 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,168 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H302+332, H360Df, H373, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P201, P261, P273, P304+340+312, P308+313, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R20/22, R33, R50/53, R61, R62
Vety S S45, S53, S60, S61
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10101-63-0
Číslo UN 2291
EINECS číslo 233-256-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodid olovnatý (PbI2) je žltkastá anorganická zlúčenina jódu a olova, za normálnych podmienok jedovatá pevná látka. Pri zmene teploty sa však môže jej farba líšiť. V kryštalickej forme sa využíva ako detektor vysokoenergetických žiarení, ako sú röntgenové lúče a gama žiarenie. Jodid olovnatý sa pripravuje rušenou reakciou dusičnanu olovnatého a jodidu draselného, tzv. podvojnou zámenou.

Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2↓ + 2 KNO3.

Jodid olovnatý je rozpustný v roztoku jodidu draselného a roztokoch zásad. Za normálnych podmienok je prakticky nerozpustný vo vode, ale s rastúcou teplotou jeho rozpustnosť rýchlo stúpa. Je tiež nerozpustný v etanole.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; JULÁK, Alois; ŠTULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. (po česky)

Iný projekt[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid olovnatý na českej Wikipédii.