Jodovodík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jodovodík
Jodovodík
Jodovodík
Jodovodík
Jodovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HI
Vzhľad Bezfarebný plyn štipľavého zápachu
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 127,912 g/mol
Teplota topenia −50,8 °C
Teplota varu −35,38 °C
Kritický bod 150 °C
Hustota 2,85 g/cm³ (−4,7 °C, kvapalina)
0,005 789 g/cm³ (teplota varu)
0,005 66 g/cm³ (0 °C)
Rozpustnosť 240,6 g/100 ml (0 °C)
234 g/100 ml (10 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 22,4 J/g
Entropia varu 154,5 J/g
Entropia rozpúšťania −639 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 25,94 kJ/mol
Štandardná entropia 206,5 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia 1,78 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,227 9 J K−1 g−1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety P P261, P280, P305+351+338, P310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R20, R21, R22, R35
Vety S S1/2, S7, S9, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
0
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10034-85-2
EINECS číslo 233-109-9
Číslo RTECS MW3760000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodovodík (chemický vzorec HI) je bezfarebný štipľavý plyn, ktorého vodný roztok, teda kyselina jodovodíková je silná kyselina. Jodovodík je stály iba ak k nemu nemá prístup vzduch. So vzdušným kyslíkom oxiduje na jód: 4HI + O2 → 2 I2 + 2 H2O.

Jodovodík vykazuje redukčné vlastnosti. Je schopný redukovať etanol na etán podľa rovnice: 3 C2H5OH + HI → HIO3 + 3 C2H6 Pripravuje sa pomocou hydrolýzy jodidu fosforečného.[1][2] Ďalšou možnosťou prípravy je zavádzanie sírovodíka do vodnej suspenzie jódu.

Jodovodík sa využíva vo fotografickom priemysle a v zdravotníctve.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Greenwood, N.N. and A. Earnshaw. The Chemistry of the Elements. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heineman. p 809-815. 1997.
  2. RÖMPP Online - Version 3.5. Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, 2009.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodovodík na českej Wikipédii.