Preskočiť na obsah

Joint Test Action Group

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Joint Test Action Group (JTAG) je zvyčajne meno pre IEEE 1149.1 štandard pomenovaný Standard Test Access Port a Boundary-Scan Architecture pre porty testovacieho prístupu používaného pre testovanie plošných spojov metódou boundary scan.

Skupina JTAG vznikla v roku 1985 a mala za úlohu vytvoriť metódu testovania osadených plošných spojov po ich výrobe. V tom čase sa stali štandardom viacvrstvové plošné spoje, čo malo za následok, že spojenia medzi integrovanými obvodmi už nebolo možné testovať sondami. Viac ako 95 % výrobných chýb v plošných spojoch boli následkom vád spájkovania na spojoch, nedokonalosti plošných spojov alebo spojov a spojovacích drôtoch medzi chipom IO a pinmi. Zámerom JTAG bolo navonok sprístupniť piny integrovaného obvodu tak, aby tieto chyby mohli byť odhalené. Priemyselný štandard sa stal konečne IEEE štandardom roku 1990 ako IEEE Std. 1149.1-1990 po mnohých rokoch predchádzajúceho používania. V tom istom roku Intel uvoľnil prvý procesor s rozhraním JTAG: 80486. To viedlo k rýchlemu zavedeniu aj u ďalších výrobcov. V roku 1994 bol pridaný dodatok, ktorý obsahuje popis jazyka na popis boundary scan (boundary scan description language – BSDL). Odvtedy si tento štandard osvojili výrobcovia na celom svete. Boundary-scan je dnes väčšinou synonymom pre JTAG.

Hoci bol navrhnutý pre plošné spoje, dnes je hlavne používaný pre sprístupnenie podblokov integrovaných obvodov a je tiež užitočným spôsobom ladenia malých mikropočítačových systémov, tvoriac pohodlné zadné dvierka do systému. Keď sa používa ako ladiaci nástroj, tak do čipu zabudovaný emulátor, ktorý využíva JTAG ako transportného mechanizmu – dovoľuje programátorovi prístup k ladiacemu modulu na chipe, ktorý je integrovaný do CPU. Ladiaci modul dovoľuje programátorovi ladiť software mikropočítača.

Dnes vo väčšine integrovaných obvodov sú všetky interne registre na jednom z skanovacích reťazcov. To dovoľuje otestovať celú kombinatorickú logiku kompletne otestovať dokonca i naletovanú na plošnom spoji, možno i v pracujúcom systéme. V kombinácii s BIST, skanovacie reťazce JTAG dovoľujú s nízkymi nákladmi integrované riešenie pre testovanie IO pre iste statické chyby (skraty, prerušenie spojenia a logické chyby). Mechanizmus testovacích reťazcov vo všeobecnosti nepomáha v odhaľovaní chýb časovania, teploty a ostatných chýb, ktoré sa vyskytujú dynamicky.