Jozef Medveď (minister)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jozef Medveď
slovenský politik a vysokoškolský pedagóg
slovenský politik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie16. september 1950 (72 rokov)

Prof. Ing. Jozef Medveď, Ph.D. (* 16. september 1950, Bacúch, Česko-Slovensko) je slovenský politik a vysokoškolský pedagóg, v rokoch 2009-2010 minister životného prostredia Slovenska. Je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia.

Život a kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor financie. V rokoch 1977 - 1979 tu pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií. V období 1980 - 1995 na VŠE FESCR a Ekonomickej fakulte UMB pokračoval v pedagogickej kariére (odborný asistent, docent, vo funkciách tajomník fakulty). V rokoch 1985-1990 pôsobil vo funkcii prodekana Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici, v rokoch 1990-1993 bol jej dekanom. V roku 1993 absolvoval študijný a pracovný pobyt vo Švajčiarsku.

V období rokov 1994-1995 pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva "Carpatia Consulta Banská Bystrica, a.s.". Je prorektorom na banskobystrickej pobočke českej súkromnej vysokej školy Bankovní institut vysoká škola. V minulosti pôsobil aj ako dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

29. októbra 2009 bol menovaný do funkcie ministra životného prostredia. Premiér Róbert Fico z tohoto rezortu odvolal nominanta za Slovenskú národnú stranu Viliama Turského. Aj keď toto kreslo náležalo na základe koaličnej zmluvy práve SNS, predseda vlády doň menoval Medveďa ako nominanta strany SMER - sociálna demokracia. K 30. júnu 2010 bolo celé ministerstvo nakoniec zrušené; jeho agendu prevzalo ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

V súčasnosti je prorektor pre Slovensko, Bankovní institut Vysoká škola, zahraničná vysoká škola, Banská Bystrica, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha, predseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave.

Kvalifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1977 ukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte VŠE v Bratislave, odbor Financie. V roku 1983 získal titul CSc. za prácu „Devízovo – finančné aspekty zahraničného cestovného ruchu“, odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky – financie. V roku 1985 bol vymenovaný za docenta pre vedný odbor „Odvetvové a prierezové ekonomiky“, v januári 1991 potvrdený vedeckou radou FESCR VŠE na základe habilitačného spisu – súboru prác na tému „Vybrané problémy financovania nevýrobných odvetví služieb“. V roku 2011 bol vymenovaný za profesora pre vedný odbor 3.1.14. „Sociálna práca“ v špecializácii financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, inauguračná prednáška na tému: „Viaczdrojové financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (zabezpečenia) v Slovenskej republike“ (09/2009).

Ďalšie vzdelanie

V roku 1993 absolvoval 4-týždňový intenzívny seminár na Bazilejskej univerzite vo Švajčiarsku (Basler Intensivseminar für marktorientierte Unternehmensführung).

V roku 2002 všeobecné štúdium súdneho inžinierstva na Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Ďalšie funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

  • 1994 - 1998 Banka Slovakia, a.s. Banská Bystrica - predseda predstavenstva a prezident,
  • 1995 - 2005 Fakulta financií UMB (vedúci katedry bankovníctva, mimoriadny profesor, vo funkcii dekana fakulty 2000 - 2004),
  • 2003 - 2006 Wyzsza Szkola Banskova w Chorozowie - profesor

Pedagogická činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci pedagogickej činnosti gestoroval a zabezpečoval výučbu v predmetoch: Financie a mena, Finančná propedeutika, Financie nevýrobných odvetví služieb, Financie cestovného ruchu, Investičné spoločnosti a investičné fondy, Bankovníctvo, Bankový manažment a marketing, Finančný a bankový marketing, Medzinárodné financie, Peniaze a peňažné teórie a v ostatnom období vybrané problémy Bankovníctva, Verejné financie špeciálne semináre z financií. Vedie diplomové práce a metodické semináre v rámci Katedry bankovníctva a poisťovníctva a Katedry financií a účtovníctva pre metodické spracovanie kvalifikačných prác v oblasti financií.

Úspešne vyškolil desiatich a v súčasnosti vedie ôsmich doktorandov. Od roku 1995 bol garantom a spolugarantom odboru a špecializačného študijného programu v rámci študijného odboru Financie. Od augusta 2005 je spolugarantom študijného odboru Finance magisterského štúdia v rámci BIVŠ Praha, zahraničná vysoká škola, SR.

Vedecko-výskumná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Orientoval sa predovšetkým na rozpracovanie teoretických princípov financovania cestovného ruchu a širokej sféry služieb, predovšetkým v oblasti financovania nevýrobných odvetví – financovania školstva, kultúry, zdravotníctva a telesnej kultúry, ďalej na problematiku uplatňovania finančných nástrojov podpory malých a stredných podnikov v období prechodu na trhovú ekonomiku. Koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom tohto desaťročia pracoval v oblasti teórie na problematike rozvoja bankového systému a súčasne v oblasti teórie mikroekonomických otázok verejných financií a verejných financií v širšom zmysle slova. Počas vedeckej a výskumnej činnosti spolupracoval s Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku, Universität Basel vo Švajčiarsku a Univerzity USM, Hattiesburg, Mississippi. Participoval aj na výskumnom programe TEMPUS, predovšetkým v otázkach prejavu tieňovej ekonomiky.

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách[upraviť | upraviť zdroj]

Je alebo bol členom vedeckých rád univerzít a fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickej univerzity v Košiciach. Bol členom habilitačnej komisie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je člen nezávislého ekonomického fóra – Hospodársky klub (od 1994) a člen akademickej rady BIVŠ Praha (od 2005)

Člen redakčných rád Finansowanie dzialalności przedsiebiorstw (Wyzsza szkola bankowa, Chorzow), Finance and Management Review (BIVŠ Praha) a Socioekonomické a humanitní studie (BIVŠ Praha), Acta facultatis aerari publici (UMB, BB), Acta aeraci publici (UMB, BB).

Členstvá v dozorných radách[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobil ako člen dozorných rád viacerých podnikov a spoločnsotí: Slovenská sporiteľňa, a.s. (1998 – 2001), Spoločnosť pre poistenie exportných úverov (predchodca EXIMBANKY; 1992 – 1996), Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava (2003 – 2006), Energo BB, a.s., Vanys, a.s. (1999 – 2009).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jozef Medveď na českej Wikipédii.