Jozef Medveď (minister)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jozef Medveď
slovenský politik a vysokoškolský pedagóg
slovenský politik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie16. september 1950 (69 rokov)

Prof. Ing. Jozef Medveď, Ph.D. (* 16. september 1950, Bacúch, Česko-Slovensko) je slovenský politik a vysokoškolský pedagóg, v rokoch 2009-2010 minister životného prostredia Slovenska. Je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia.

Život[upraviť | upraviť kód]

Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor financie. V roku 1993 absolvoval študijný a pracovný pobyt vo Švajčiarsku. V rokoch 1985-1990 pôsobil vo funkcii prodekana Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici, v rokoch 1990-1993 bol jej dekanom.

V období rokov 1994-1995 pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva "Carpatia Consulta Banská Bystrica, a.s.". Je prorektorom na banskobystrickej pobočke českej súkromnej vysokej školy Bankovní institut vysoká škola. V minulosti pôsobil aj ako dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

29. októbra 2009 bol menovaný do funkcie ministra životného prostredia. Premiér z tohoto rezortu v minulosti odvolal nominanta za Slovenskú národnú stranu. Aj keď toto kreslo náležalo na základe koaličnej zmluvy práve SNS, predseda vlády Robert Fico na neho menoval Medveďa ako nominanta strany SMER - sociálna demokracia. K 30. júnu 2010 bolo zrušené celé ministerstvo, jeho agendu tak od následujúceho dňa prevzalo ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

V súčasnosti je prorektor pre SR, Bankovní institut Vysoká škola, zahraničná vysoká škola, Banská Bystrica, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha, predseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave.

Kvalifikácia[upraviť | upraviť kód]

 • VŠE: Národohospodárska fakulta Bratislava, odbor Financie, rok ukončenia 1977,
 • CSc.: „Devízovo – finančné aspekty zahraničného cestovného ruchu“ obhájená v roku 1983 – odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky – financie,
 • doc.: v r. 1985 vymenovaný za docenta pre vedný odbor „Odvetvové a prierezové ekonomiky“, v januári 1991 potvrdený vedeckou radou FESCR VŠE na základe habilitačného spisu – súboru prác na tému „Vybrané problémy financovania nevýrobných odvetví služieb“,
 • prof.: v r. 2011 vymenovaný za profesora pre vedný odbor 3.1.14. „Sociálna práca“ v špecializácii financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, inauguračná prednáška na tému: „Viaczdrojové financovanie zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (zabezpečenia) v Slovenskej republike“ (09/2009).

Ďalšie vzdelanie

 • 1993 - Basler Intensivseminar für marktorientierte Unternehmensführung, Basel; 4-týždňový intenzívny seminár Univerzita Bazilej, Švajčiarsko – vedecký,
 • 2002 – Všeobecné štúdium SÚDNEHO INŽINIERSTVA, vzdelanie s celoštátnou platnosťou, Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva.

Priebeh doterajšej praxe[upraviť | upraviť kód]

 • 1977 - 1979 odborný asistent - Katedra financií NHF VŠE,
 • 1979 - 1980 ŠBČS pobočka a krajská správa v Banskej Bystrici - odborná stáž,
 • 1980 - 1995 VŠE FESCR a Ekonomická fakulta UMB (odborný asistent, docent, vo funkciách tajomník fakulty, prodekan pre rozvoj, dekan /1990 - 1993/ a vedúci katedry financií),
 • 1994 - 1998 Banka Slovakia, a.s. Banská Bystrica - predseda predstavenstva a prezident,
 • 1995 - 2005 Fakulta financií UMB (vedúci katedry bankovníctva, mimoriadny profesor, vo funkcii dekana fakulty 2000 - 2004),
 • 2003 - 2006 Wyzsza Szkola Banskova w Chorozowie - profesor,
 • 2005 - 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, štatutárny zástupca zahraničnej vysokej školy,
 • 2009 - 2010 Ministerstvo životného prostredia SR – minister,
 • 2010 – Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, vrchný riaditeľ a štatutárny zástupca, od. r. 2011 člen predstavenstva BIVŠ a.s..
 • Od r. 2012 predseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave

Pedagogická činnosť – profil[upraviť | upraviť kód]

Od nástupu do zamestnania na VŠE r. 1977, NHF najprv na Katedre financií v Bratislave, neskôr FESCR v Banskej Bystrici, resp. na EF UMB, ktorá bola nástupníckou fakultou po odčlenení FESCR VŠE v Bratislave, pôsobil ako asistent, odborný asistent a docent pre študijný odbor „Financie“ a študijný odbor „Ekonomika nevýrobných odvetví služieb“. V rámci pedagogickej činnosti gestoroval a zabezpečoval výučbu v predmetoch: Financie a mena, Finančná propedeutika, Financie nevýrobných odvetví služieb, Financie cestovného ruchu, Investičné spoločnosti a investičné fondy, Bankovníctvo, Bankový manažment a marketing, Finančný a bankový marketing, Medzinárodné financie, Peniaze a peňažné teórie a v ostatnom období vybrané problémy Bankovníctva, Verejné financie špeciálne semináre z financií. Vedie diplomové práce a metodické semináre v rámci Katedry bankovníctva a poisťovníctva a Katedry financií a účtovníctva pre metodické spracovanie kvalifikačných prác v oblasti financií. Úspešne vyškolil desiatich doktorandov a v súčasnosti vedie ôsmich doktorandov. Od r. 1995 bol garantom, spolugarantom odboru a špecializačného študijného programu v rámci študijného odboru Financie. Od 08/2005 je aktuálne spolugarantom študijného odboru Finance magisterského štúdia v rámci BIVŠ Praha, zahraničná vysoká škola, SR.

Vedecko-výskumná činnosť – profil[upraviť | upraviť kód]

Vedecko-výskumná činnosť menovaného je orientovaná na problematiku teórie financií, aplikáciu teoretických výstupov do hospodárskej praxe. Orientoval sa predovšetkým na rozpracovanie teoretických princípov financovania postupne: cestovného ruchu a širokej sféry služieb, predovšetkým v oblasti financovania nevýrobných odvetví – financovania školstva, kultúry, zdravotníctva a telesnej kultúry, ďalej na problematiku uplatňovania finančných nástrojov podpory malých a stredných podnikov v období prechodu na trhovú ekonomiku. V koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom tohto desaťročia pracoval v oblasti teórie na problematike rozvoja bankového systému a súčasne v oblasti teórie mikroekonomických otázok verejných financií a verejných financií v širšom zmysle slova. Počas vedeckej a výskumnej činnosti spolupracoval s Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku, Universität Basel vo Švajčiarsku a Univerzity USM, Hattiesburg, Mississippi. Participoval aj na výskumnom programe TEMPUS, predovšetkým v otázkach prejavu tieňovej ekonomiky.

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách[upraviť | upraviť kód]

 • VR Ekonomická univerzita Bratislava – od r. 1990 – 2000,
 • VR Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava – od r. 1991 – 2000,
 • VR Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity Brno – od r. 1991 – 1995,
 • člen habilitačnej komisie pre spracovanie návrhu na vymenovanie za docenta Ekonomická univerzita, NHF, BA - 1993,
 • VR Fakulta podnikovo-hospodárska Košice, Ekonomická univerzita Bratislava – od r. 1993 – 1998,
 • Člen rady garantov doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte UMB – od r. 1994,
 • Člen nezávislého ekonomického fóra – Hospodársky klub - od r. 1994,
 • VR Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela) Banská Bystrica – od r. 1982 – 2000,
 • VR Fakulta financií Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica – od r. 1995 – 2005,
 • VR Univerzita Mateja Bela – od r. 2000 – 2005,
 • Akreditačná komisia Vlády SR – člen pracovnej skupiny pre ekonomické vedy – od r. 1995 – 1999,
 • Člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor Financie – Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita Bratislava - od r. 2002,
 • Člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor Financie – Ekonomická fakulta TU Košice - od r. 2010,
 • Člen akademickej rady BIVŠ Praha – od r. 2005,
 • VR Ekonomická fakulta – Technická univerzita v Košiciach – od r. 2007,
 • Člen Rady vlády Slovenskej republiky pre hospodársky a sociálny rozvoj – od r. 2009 - 2010.

Člen redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu, zborníka

 • Finansowanie dzialalności przedsiebiorstw; Wyzsza szkola bankowa, Chorzow; ISBN 83-7205-215-8,
 • Finance and Management Review, BIVŠ Praha,
 • Socioekonomické a humanitní studie, ISSN 1804-6797, BIVŠ Praha.

Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu, zborníka

 • Acta facultatis aerari publici, ISBN 80-8055-814-0 – predseda, FF UMB, BB,
 • Acta aeraci publici, ISSN 1336-5797 - EF, UMB, BB.

Ďalšie uznania[upraviť | upraviť kód]

 • Člen Dozornej rady Slovenská sporiteľňa, a.s. (1998 – 2001)
 • Člen Dozornej rady Spoločnosť pre poistenie exportných úverov (predchodca EXIMBANKY) (1992 – 1996)
 • Člen Dozornej rady Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava (2003 – 2006)
 • Člen Dozornej rady, resp. Predstavenstva Energo BB, a.s., Vanys, a.s. (1999 – 2009)

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jozef Medveď na českej Wikipédii.