Kálmán Kalocsay

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kálmán Kalocsay
maďarský chirurg, básnik, spisovateľ a esperantista
Kálmán Kalocsay
Narodenie6. október 1891
Abaújszántó, Maďarsko
Úmrtie27. február 1976 (84 rokov)
Budapešť, Maďarsko
PodpisKálmán Kalocsay, podpis (z wikidata)
Odkazy
Projekt
Guttenberg
Kálmán Kalocsay
(plné texty diel autora)
CommonsSpolupracuj na Commons Kálmán Kalocsay

Kálmán Kalocsay, pseudonymy Peterido Peneter a Peter Peneter (* 6. október 1891 – † 27. február 1976) bol maďarský esperantista a lekár. Je pokladaný za jedného z najväčších esperantských básnikov, zároveň bol jedným z najplodnejších prekladateľov do tohto jazyka. Pôsobil ako univerzitný profesor a primár nemocnice v Budapešti, napísal rad vysokoškolských učebníc lekárstva. Získal štátne vyznamenanie.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Kalocsay najprv publikoval v maďarčine, ale pomerne skoro sa začal venovať esperantu, ktorého literatúru ovplyvnil nielen ako básnik, ale aj ako prekladateľ.

Poézia[upraviť | upraviť zdroj]

Jeho literárny prínos pre esperantistickú poéziu spočíva predovšetkým v tom, že vypracoval prakticky celú poetiku esperanta a obohatil tento jazyk o značné množstvo poetických slov. Hoci bol jeho vplyv na esperantistickú poéziu obrovský, nie je jeho dielo mimo esperantistický svet príliš známe.

 • Mondo kaj koro
 • Streĉita kordo – je jedna z najvýznamnejších básnických zbierok esperantskej literatúry
 • Rimportretoj – päťdesiat rondel, portrétujúcich najrôznejších esperantských básnikov
 • Sekretaj sonetoj – toto dielo vydal pod pseudonymom Peter Peneter, zbierka erotických sonetov, vytvára v nej esperantskú slovnú zásobu súvisiacu s erotikou
 • Libro de amo – je rozsiahla zbierka vydaná po pod pseudonymom Peterido Peneter
 • Ezopa saĝo – ide o sedemdesiat sedem zveršovaných Ezopových bájok
 • Izolo – zbierka básní

Odborná literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Kálmán Kalocsay redigoval Hungara antalogio a Enciklopedio de esperanto, ďalej bol dlhoročným šéfredaktorom najvýznamnejšej esperantskej literárnej revue Literatura mondo. Uverejnil množstvo recenzií, esejí, štúdií, ktoré často vychádzali v revue Hungara vivo.

Filozofické diela
 • Lingvo
 • Stilo
 • Formo
Filologické diela
 • Parnasa gvidlibro – je významná jazyková esej, ktorý spísal v spolupráci s G. Waringheinom
 • Plena gramatiko de esperanto (štvrté vydanie tohto diela vyšlo pod názvom Plena analiza gramatiko de esperanto) – ide o rozsiahle (cez 600 strán) dielo zaoberajúce sa problematikou esperanta. Toto dielo spísal v spolupráci s prof. Waringhienom.
 • Sistema esperanto-gramatiko – vedecká monografia
 • Vojaĝo inter tempoj
 • La gramatika karaktero de esperanto-radikoj
 • 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj esperanta – snaha o vytvorenie esperantskej frazeológie

Preklady[upraviť | upraviť zdroj]

Mimo vlastnú tvorbu sa venoval prekladom do esperanta, prekladal predovšetkým z maďarčiny a podarilo sa mu preložiť najvýznamnejšie diela maďarskej poézie. Prekladal ale aj z mnohých iných európskych jazykov. Jeho básnické preklady sú považované za veľmi dobré. Mimo poéziu preložil aj niekoľko prozaických diel, tieto preklady sa stretli s menším ohlasom.

 • Kantanta kamparo – ide o preklad viac než stovky maďarských ľudových piesní
 • Johano la brava – preklad známej ľudovej rozprávky od Sándora Petöfiho
 • Tragedio de l' homo (Tragédia človeka) – čo je významné dielo maďarskej literatúry od Imre Madácha
 • Eterna bukedo – čo je preklad medzinárodnej básnickej antológie z 22 jazykov
 • Tutmonda sonoro – dielo obsahujúce výbor cez 600 básní 185 básnikov z 30 jazykov za štyri tisícročia
 • La morto de la ĉielarko – básnická zbierka Endre Adyho
 • Libero kaj amo – vybrané básne Sándora Petöfiho

Ďalej preložil dve Goetheho diela Romaj elegioj a Taglibro, Dantove Peklo z Božskej komédie (La inferno). V spolupráci s G. Waringhienom preložil Baudelairove kľúčové dielo Kvety zla (Floroj de l'malbono). Z anglickej literatúry preložil Shakespearovho Kráľa Leara (Rego Lear), Somermeznokta songo a Tempesto.

V spolupráci s. G. Waringhinom preložil Heineho Kantoj kaj romancoj.

Z prózy preložil drámu F. Karinthyho Morgaŭ matrne, Heltaiovu komédiu La paĉjo de la reĝino a Arthistorio od A. Heklera, novely Rozinjo (G. Törtök) a Du kokcineloj (G. Gárdonyi).

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kálmán Kalocsay na českej Wikipédii.