Kľúčna kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ľavá kľúčna kosť - pohľad zhora
Ľavá kľúčna kosť - pohľad zdola

Kľúčna kosť (lat. clavicula) patrí medzi kosti hornej končatiny. Je to stredne veľká kosť, dlhá 12 až 16 centimetrov. Je mierne dvakrát zahnutá do tvaru písmena S. Spája lopatku a hrudnú kosť. Spolu s lopatkou tvorí pletenec hornej končatiny.

Anatómia[upraviť | upraviť zdroj]

Rozlišujeme na nej telo, hrudný koniec a nadpažkový koniec. Telo (corpus claviculae) má na svojej spodnej strane pomerne veľký vyživovací otvor (foramen nutricium). Blízko hrudného konca je otlačok rebrovo-kľúčneho väzu (impressio ligamenti costoclavicularis). Pri nadpažkovom konci je zobákovitá drsnatina (tuberositas coracoidea), ktorú tvoria kužeľovitý hrbček (tuberculum conoideum) a lichobežníkovitá čiara (linea trapezoidea), ktorá je na zadnom obvode kosti. Na tieto miesta sa upína zobákovito-kľúčny väz (ligamentum coracoclaviculare) a snopce lichobežníkového svalu (musculus trapezius). Hrudný koniec (vnútorný, extremitas sternalis) je zosilnená časť kosti, na ktorej je kĺbová plôška (facies articularis sternalis) pre spojenie s rukoväťou hrudnej kosti (manubrium sterni). Nadpažkový koniec (vonkajší, extremitas acromialis) je zosilnená koncová časť, tenšia ako hrudný koniec, spája sa so zobákovitým výbežkom lopatky svojou kĺbnou plôškou (facies articularis acromialis).

Choroby[upraviť | upraviť zdroj]

Vrodené chýbanie kľúčnej kosti je často spojené s poruchou vývinu lebky a zubov. Táto vývinová porucha sa nazýva kleido-kraniálna dysplázia (lek. dysplasis cleidocranialis alebo dysostosis cleidocranialis). Je to komplexná dedičná osteochondrodysplázia, charakteristická jednostrannou alebo obojstrannou apláziou kľúčnych kostí. Postihnutý jedinec priblíži ramena pred hrudníkom až k strednej čiare. Do obrazu patrí rázštep symfýzy bez diastázy, coxa vara, brachydaktýlia na rukách a nohách, anomália osifikácie lebky (rozostup šípového švu). Abnormálny počet ossa Wormiana v švoch lebky dáva krytu lebky mapovitý vzhľad. Švy zostávajú do vysokého veku.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Čihák R.: Anatomie 1. Avicenum, 1987.
  • Schumacher G. H.: Anatómia pre stomatológov. Osveta, 1992. ISBN 80-217-0429-2.