Kadencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kadencia môže byť:

 • všeobecne: rýchly sled[1]
 • v technike a pod.:
  • všeobecne: počet rovnakých operácií alebo nadväzujúcich činností (dejov) uskutočnených za určitý čas[2][1]
  • vo vojenskej technike: teoretická rýchlosť streľby automatickej zbrane vyjadrená počtom výstrelov za časovú jednotku (spravidla za minútu)[3], pozri kadencia (streľba)
  • v zváračstve: počet zváracích operácií uskutočnených (resp. zvarov vyrobených) odporovou zváračkou za určitý čas[4][5], pozri kadencia (zváranie)
  • v astronómii: opakované meranie prístroja[6]
 • v hudbe[2] :
  • všeobecne: ustálená melodická alebo harmonická schéma uzatvárajúca hudobnú skladbu alebo časť či úsek hudobnej skladby
  • ako akordický postup :
   • v širšom zmysle: záver, pozri záver (kadencia)
   • v užšom zmysle: akordický sled základných harmonických funkcií, ktorý je ustálený v poradí tonika-subdominanta-dominanta-tonika a vyvoláva dojem úplného záveru, pozri kadencia (T-S-D-T)
  • improvizovaná alebo skladateľom predpísaná virtuózna pasáž vložená pred koniec obyčajne prvej alebo tretej časti sólového koncertu so sprievodom orchestra, príp. opernej árie, pozri kadencia (sólová)
 • v športe:
 • v jazykovede: a) časť melódie vety (alebo vetného úseku) od prízvučnej slabiky jadra výpovede po koniec vety (alebo vetného úseku), čiže melodická schéma vety (alebo vetného úseku) daná vzťahmi medzi relatívnymi výškami jednotlivých bodov schémy, synonymum: melodéma[2][9][10][11]; b) v užšom zmysle: melodický spád od prízvučnej slabiky jadra výpovede po koniec vety (alebo vetného úseku), t. j. opak antikadencie [4][12], pozri kadencia (jazykoveda)
 • v literatúre: systém usporiadania slovných prízvukov vo verši[13], pozri kadencia (verš)
 • v tanci: vyšší skok ako záver figúry v spoločenskom tanci v 16. storočí[7], pozri kadencia (tanec)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b kadencia. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N, 2006, 2011, 2015 dostupné online
 2. a b c kadencia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 646.
 3. kadence. In: Technický slovník naučný 4 K – L. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 12.
 4. a b kadencia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 583.
 5. kadence svařovacího stroje. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 293.
 6. Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2016, roč. 50, čís. 1, s. 19. Dostupné online [cit. 2017-07-04]. ISSN 0023-5202.
 7. a b Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005. online
 8. Cyklopočítače / Cyklopočítače s kadenciou [online]. cyklodoplnky.sk, [cit. 2017-07-06]. Dostupné online.
 9. kadencia. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 229.
 10. kadence. In: Malá československá encyklopedie 3 I – L. Praha: Academia, 1986. s. 253.
 11. DOHALSKÁ, Marie; SCHULZOVÁ, Oľga. Fonetika francouzštiny. 1. vyd. SPN, Karolinum : Praha, 1992. 205 s. ISBN 80-04-23348-1. S. 192.
 12. kadencia. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 317.
 13. kadencia. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.