Kamenec (prítok Tople, Chmeľová)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kamenec
potok
Štát Slovensko Slovensko
Zdrojnica Javorina, Busov
Ústie Topľa, Bardejov
Dĺžka 21 km
Povodie Topľa
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-09-062,-064
Číslo recipienta 4-30-09-1603
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kamenec[1] je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Bardejov. Je to ľavostranný prítok Tople, meria 21 km a je tokom VI. rádu. Na hornom toku sa niekedy označuje ako Riečka, nakoľko preteká rovnomennou dolinou. V Zborovskej kotline na viacerých miestach výraznejšie meandruje, najväčší meander leží na začiatku obce Zborov (stojí na ňom kostol). Za obcou sa prerezáva cez flyšové pásmo a oddeľuje pohorie Busov na pravom brehu od Zborovského hradného vrchu, ktorý sa vypína nad ľavým brehom. Pozdĺž celého toku sú zreteľné prejavy dažďovej vody vo forme mnohých výmoľov.

Prameň: na rozhraní Busova a Ondavskej vrchoviny (severozápadný výbežok), na severovýchodnom svahu Javoriny (881,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 685 m n. m., v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice

Smer toku: na hornom toku na juhovýchod, po pribratí prítoku spod sedla Dujava až k obci Becherov severojužným smerom, obcou preteká smerom na juhozápad, potom od sútoku s Regetovskou vodou opäť na juh, za Zborovom sa esovito stáča a obteká Zborovský hradný vrch, napokon pokračuje k svojmu ústiu severojužným smerom[2]

Geomorfologické celky: Ondavská vrchovina, podcelok Zborovská kotlina[3]

Prítoky: sprava prítok zo severovýchodného svahu Javoriny (881,2 m n. m.), z oblasti Becherovskej tisiny, zo severovýchodného svahu Paledovky (778,3 m n. m.), Becherovský potok, prítok z oblasti Lámanca, Regetovská voda, Chmeľovský potok, Rosucká voda, prítok z juhovýchodného svahu Stebníckej Magury (899,9 m n. m.), z oblasti Kútov, Bardejovský potok, prítok spod kóty 335,0 m; zľava prítok spod sedla Dujava (552,8 m n. m.), Rakovica, dva prítoky zo severozápadného svahu Smilnianskeho vrchu (749,4 m n. m.), Kozinec (349,8 m n. m.) prítok spod kóty 394,6 m, Rakovec, prítok zo západného svahu Hradského (585,4 m n. m.), zo západného svahu Jedliny (620 m n. m.), potok prameniaci západne od obce Andrejová a prítok spod kóty 379,7 m.

Ústie: do Tople na severovýchodnom okraji mesta Bardejov v nadmorskej výške približne 253 m n. m.

Obce: Becherov, Chmeľová, Zborov, Dlhá Lúka, mesto Bardejov (okrajom)[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.
  2. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2024-01-30]. Dostupné online.