Preskočiť na obsah

Kamenný potok (prítok Tople)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kamenný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Prešovský kraj
Okres Bardejov
Obec Bardejov
prameň Bardejov
 - poloha Kamenná hora
 - výška 416 m
 - súradnice 49°19′22″S 21°15′31″V / 49,3229°S 21,2587°V / 49.3229; 21.2587
Ústie Topľa
 - poloha Bardejov
 - výška 259 m
 - súradnice 49°18′09″S 21°17′13″V / 49,3026°S 21,2869°V / 49.3026; 21.2869
Dĺžka 3,5 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-30-09-1771
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kamenný potok[1] je potok v regióne Šariš, na území mesta Bardejov v okrese Bardejov v Prešovskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Ústi do Tople. Má dĺžku 3,5 km. Rád toku VI.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 416 m n. m. na južných svahoch lesa Kamenná hora v lesnom extraviláne na území mestskej časti Bardejov v meste Bardejov v okrese Bardejov v Prešovskom kraji.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Kamenný potok tečie od prameňa juhovýchodným smerom lesným extravilánom, ktorý postupne prechádza do poľnohospodárskeho extravilánu, juhovýchodný smer si zachováva až do svojho ústia, ľavým brehom obteká les aj pole Košariská, pravým brehom obteká úpätie vrchu Stredná hora so 415 m n. m., v 316 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, cez lúku aj pole Za tehelňou vteká do intravilánu mesta Bardejov, tečie cez juhozápadný okraj cintorína, podteká cestu Bardejov-Zborov, v severnej časti intravilánu mesta Bardejov ústi v 259 m n. m. do Tople ako jej ľavostranný prítok.[2]

Kamenný potok patrí do okresu Bardejov v Prešovskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina.[3][4] Nemá významnejšie prítoky.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov potoka Kamenný potok má pôvod v charakteristickom dne toku, ktoré bolo a je budované v skalnatom, kamenistom podloží. Z podstatného mena kameň po rozšírení o adjektívnu príponu -ný s významom niečo z kameňa alebo kamenný prírodný úkaz a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kamenný potok s významom potok v skalnatom teréne, v teréne pokrytom kamením ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6][7]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1990[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kamenný potok (prítok Tople) nie je jedinečným hydronymom. V priestore Slovenska je 27 potokov so štandardizovaným názvom Kamenný potok (december 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-12-14.
  2. Geografické názvy okresu Bardejov A23 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-259/1992 zo 16.6.1992. 89 s. S. 13, 14, 70, 78, 81. ISBN 80-900509-5-6.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-12-13
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 128-133. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Kamenného potoka (prítok Tople) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-12-17]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (20). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2010, ročník 44, č. 2, ISSN 0023-5202. S. 84. Dostupné online [4] [cit. 2022-12-14.]
  8. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S 22, 65. ISBN 80-85164-17-5.