Kampus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kampus univerzity v Surrey
(Spojené kráľovstvo)

Kampus (angl. campus[pozn 1] < lat. campus[pozn 2]) je (najmä v severnej Amerike a Británii) areál vysokej školy alebo univerzity zahrnujúci pozemky aj budovy; vysokoškolské mestečko.[1][2] Podľa vzoru novšieho použitia výrazu campus v angličtine sa novšie výraz kampus občas používa aj na označenie neškolských (najmä firemných) areálov (najmä budov) aj v slovenčine.[3][4].

Vysokoškolský kampus[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti označuje pojem “kampus” najmä zoskupenie budov patriacich k vysokej škole zahrňujúcich rektorát, fakulty, ústavy, vysokoškolské internáty alebo administratívno-správne budovy danej inštitúcie. Obvykle tvoria kampus knižnice, prednáškové sály, rôzne auly, parky, rekreačno oddychové plochy a iné akademické a neakademické objekty. Plocha takéhoto areálu môže dosahovať niekoľko desiatok hektárov.

Vývoj termínu[upraviť | upraviť zdroj]

Prvýkrát sa anglický termín kampus použil na pomenovanie areálu Vysokej školy v New Jersey (dnes je to Princetonská univerzita) v 18. storočí. Neskôr si tento pojem osvojili ďalšie americké školy, ktoré ho používali na označenie jednotlivých priestranstiev a pod. inštitúcie, ale neopisovali ním ešte celý majetok univerzity. Na označenie celého majetku školy sa slovo „kampus“ začalo v Amerike používať v priebehu 20. storočia. Pozri aj poznámku nižšie.

Rozdelenie koncepcií kampusu[upraviť | upraviť zdroj]

  • Americká koncepcia predstavuje súvislý – kompaktný areál umiestnený na okraji alebo mimo mesta.
  • Európska koncepcia predstavuje súbor budov umiestených v mestskej už existujúcej zástavbe alebo napr. parku.

Vysokoškolské kampusy na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi najväčšie kampusy na Slovensku patria Mlynská dolina v Bratislave, Veľký diel v Žiline či kampus SPU v Nitre, ktorý je zároveň vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Anglické slovo znamená: a) pozemky (často spolu s budovami) školy (najmä "collegeu" či univerzity), b) otvorené priestranstvo medzi budovami alebo okolo budov školy, c) jedna z (oddelených ale do určitej miery samostatných) častí školy (najmä "collegeu" či univerzity), d) prenesene: škola (najmä univerzita či "college") vôbec, život alebo ľudia školy, e) pozemky a/alebo skupina budov podobajúce/-ca sa významu "a" (najmä v prípade nemocníc, ale aj podnikov a pod.). Zdroje: Oxford English Dictionary 2dn edition with Additions Series, 2009; Hais, K.: Velký anglicko-český slovník A-E, 1991; The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition; [1]; [2]
  2. Latinské slovo znamená a) pole, b) plocha, planina, c) morská hladina, d) Martovo pole, e) bojisko, f) cvičisko, g) ihrisko, závodisko, h) voľby, ch) miesto. Zdroj: Špaňár, J.: Latinsko-slovenský slovník, 1987

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. [3]
  2. kampus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 558.
  3. napr. tu: [4]
  4. campus in: [5]