Karambolový biliard

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Karambolový biliard, nazývaný aj karambol, je športová hra, pri ktorej sa špeciálnou palicou (tzv. biliardová palica alebo tágo) odrážajú špeciálne gule (tzv. biliardové gule) na špeciálnom stole, ktorý je potiahnutý zeleným plátnom a má ostré pogumované hrany. Karambolový biliard sa hráva na malom (210x105 cm), alebo na veľkom (284x142 cm) biliardovom stole bez dier. Pri hre sa používajú tri biliardové gule; prvá je čisto biela, druhá je biela s červenou alebo čiernou bodkou, prípadne môže byť aj žltá. Tretia guľa je červená.

Pravidlá hry[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Karambolový biliard hrajú proti sebe dvaja hráči, ktorí si pred začiatkom hry vylosujú, kto bude mať prvú guľu (bielu) a kto druhú guľu (bielu s bodkou alebo žltú). Červená guľa nepatrí žiadnemu hráčovi.
  2. Hráč odráža tágom svoju guľu, pričom sa ju snaží trafiť tak, aby postupne zasiahla zvyšné dve gule, čo sa nazýva karambol. Pokiaľ sa hrá určitá špeciálna disciplína, musia byť pri karambole splnené aj ďalšie špecifické podmienky.
  3. Cieľom hry je zahrať čo najviac karambolov.
  4. Každý karambol má hodnotu 1 bodu.
  5. Vyhráva hráč, ktorý prvý dosiahol stanovený počet bodov.

Disciplíny[upraviť | upraviť zdroj]

Voľná hra

Vo voľnej hre môže hráč zahrať v jednej sérii neobmedzený počet karambolov, až do výšky limitu, ktorý určuje dĺžku zápasu. Pri dosiahnutí karambolu môže využívať celú hraciu plochu stola, okrem zakázaných rohov.

Kádrové hry

Pri tomto variante sa berú do úvahy zóny (kádre), ktoré sú vyznačené na ploche stola čiarami. Pokiaľ sa všetky tri gule nachádzajú v jednej zóne, je v nej dovolené zahrať iba jeden alebo dva karamboly (podľa zvoleného variantu hry). Pri ďalšom ťahu musí aspoň jedna guľa opustiť danú zónu, inak pokračuje v hre súper.

Jednoband

Pri jednobande (slangovo nazývanom aj einband) sa musí hráčova guľa dotknúť aspoň jedného mantinelu pred dokončením karambolu, čiže pred zásahom tretej gule. Pri tejto disciplíne sa neberú do úvahy žiadne zakázané plochy.

Trojband

Pri trojbande (slangovo nazývanom aj dreiband) sú pravidlá podobné ako pri jednobande, pričom hráčova guľa sa musí pred dokončením karambolu dotknúť až minimálne troch mantinelov.

Umelecký biliard

Pri tejto divácky atraktívnej variante musia hráči dosiahnuť karambol v 76 presne určených pozíciách gúľ, pričom u každej pozície je určené, po akých dráhach sa majú jednotlivé gule pohybovať. Pozície majú rôznu zložitosť a za každú sa dá získať maximálne 4 body u jednoduchších pozícií, až po 11 bodov za najťažšie. Hráč môže získať spolu 500 bodov a pri každej pozícii má tri pokusy. Cieľom hry je získať maximálny počet bodov.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Heinz Stingl. Karambol: základní strky, volná hra a kádr. Brno : Jota, 2004, ISBN 80-7217-287-5