Kardiostimulátor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
O prirodzenom kardiostimulátore pozri krokovač srdca (bunky).

Kardiostimulátor alebo srdcový stimulátor alebo pacemaker (zriedkavejšie krokovač alebo taktovač) je prístroj na na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov. Vo veľkej väčšine prípadov upravuje rytmus srdca, no existujú i kardiostimulátory s funkciou defibrilátora.

Delenie:

  • externé kardiostimulátory (na dočasnú kardiostimulláciu)
  • implantabilné kadriostimulátory (na trvalú kardiostimuláciu - implantáty):
    • kardiostimulátor on demand (zapína sa automaticky len keď srdcová činnosť klesne pod istú hranicu)
    • kardiostimulátor fixed rate (s pevne nastavenou frekvenciou, obyčajne 70 impulzov za minútu)
    • programovateľný kardiostimulátor (umožňuje meniť jeho program zvonka)
    • fyziologický kardiostimulátor (sám sa prispôsobuje potrebám srdcového rytmu)

Pacienti s kardiostimulátorom nemôžu (až na vzácne výnimky) podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou - kombinácia silného magnetického poľa a rádiofrekvenčného vlnenia by mohla jeho funkciu nenávratne poškodiť.