Karol Rayger

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Karol Rayger (známy aj ako Med.Dr. Karol Rayger sen.) (* 22. september 1641, Bratislava - † 14. január 1707, tamže) bol slovenský lekár, prírodovedec a amatérsky entomológ. Bol členom vedeckej spoločnosti Academia Leopoldina (= Academia naturae curiosorum), ktorá bola založená vo Viedni v roku 1652.

Biografia[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Bratislave, kde získal základné i stredné vzdelanie. Od roku 1659 študoval filozofiu v Altdorfe, teológiu vo Wittenbergu a potom začína študovať medicínu, v štúdiu ktorej pokračuje v Leidene, Paríži a neskôr v Montpellier, kde sa venoval tiež štúdiu botaniky. Doktorát medicíny získal v roku 1667 v Štrasburgu.

Po skončení svojich štúdií vykonal študijnú cestu po Taliansku a po svojom návrate sa usadil v roku 1668 v Bratislave. Tu sa venuje hlavne svojej lekárskej praxi. Cisár Leopold I. ho menoval dvorným lekárom a protomedikom v Uhorsku. Zriadil botanickú záhradu, kde pestoval hlavne liečivé rastliny. V tomto období napísal väčší počet lekárskych pojednaní, ktoré zverejňoval v zborníkoch spoločnosti Academia Leopoldina. Z medicínskeho hľadiska je známy ako autor dodnes používanej pľúcnej skúšky novonarodených detí, ktorú ako prvý v Uhorsku navrhol na dôkaz živo alebo mŕtvo narodeného plodu. Tiež ako prvý lekár v Uhorsku opísal influenzu. Zomrel roku 1707 v Bratislave.

Entomologické aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Z entomologického hľadiska majú význam hlavne dve jeho práce z roku 1694, ktoré vyšli v Miscellanea curiosa medicophysica Academiae Naturae Curiosum Decuria III. Annus II., obs. 21. a 22. Obe tieto práce pojednávajú o rojení mravcov a kobyliek nad Bratislavou a jej okolím. Tieto práce patria vôbec k prvým entomologickým prácam na území Slovenska.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  • Rayger, C.: 1694, De formicis volantibus. Miscellanea curiosa medicophysica Academiae Naturae Curiosum Decuria III. Annus II., obs. 21.
  • Rayger, C.: 1694, De locustis volantibus. Miscellanea curiosa medicophysica Academiae Naturae Curiosum Decuria III. Annus II., obs. 22.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tibenský, J.; Hrochova, M. & Mauerová, M.: 1977, Bibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. I. Matica Slovenská, Martin, p. 543 - 546.
  • Koleška, Z.: 1990, Seznam biografii čs. entomologů. 12. [Popp, O. - Rippl, J.]. Zprávy Čs. spol. entomol., ČSAV, 26, 413 - 452, Taf. 27 - 29, p. 438.
  • Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B. & Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 - 137, p. 99.
  • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Rayger, Carl“: (internet).