Preskočiť na obsah

Katedra (vysoká škola)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Katedra (z gréc. kathedra = kreslo, sedadlo) je základné pracovisko fakulty alebo vysokej školy pre vychovnovzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť v rámci stanovených študijných predmetov alebo študijných a vedných odborov zodpovedajúcich náplni výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty alebo vysokej školy.

Na čele katedry je vedúci katedry, ktorý riadi činnosť katedry a zodpovedá za ňu dekanovi.