Preskočiť na obsah

Kenyanthropus platyops

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kenyanthropus platyops je druh z rodu Kenyanthropus.

Zaradenie[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tieto možnosti zaradenia:

  • Základná možnosť je zaradenie ako druh rodu Kenyanthropus (ktorý môže zahŕňať aj taxón Homo rudolfensis a Homo habilis - pozri Kenyanthropus).
  • Najnovšie nález však viacerí autori (napr. Cela-Conde et al. 2003) zaraďujú ako samostatný druh rodu človek (Homo), čiže ako Homo platyops, čím sa stáva najstarším druhom rodu človek.
  • Iní ho zas zaraďujú pod australopitekov ako druh Australopithecus platyops.
  • White 2003 ho považuje len za deformovanú lebku druhu Australopithecus afarensis, a teda ho zaradil pod tento druh.
  • Lewin a Foley 2004 ho zaradili (o.i.) ako poddruh druhu Homo habilis v širšom zmysle (vedľa taxónnu Homo rudolfensis).
  • Prat 2007 ho zaraďuje mimo rodov Homo a Australopithecus, ako sesterskú vetvu šimpanzov, goríl a ľudí.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Nález pochádza z roku 1999 z lokality Lomekwi v Keni v údolí rieky Omo na severozápadnom brehu jazera Turkana. Vek je 3,5 - 3,3 mil. rokov BP, je to teda súčasník druhu Australopithecus afarensis. Hlavné nálezy priradené druhu sú KNM-WT 40000 a KNM-WT 38350. Celý nález v lokalite pozostáva z 36 lebečných a zubných fosílií, nie všetky boli priradené taxónu Kenyanthropus platyops; napríklad priradenie nálezov KNM-WT 38343A, KNM-WT 40001, KNM-WT 8556 a KNM-WT 16006 k druhu je značne neisté (posledné dva sa tradične priraďujú k Australopithecus afarensis).

Nález je do určitej miery je podobný australopitekom, najmä druhu Australopithecus anamensis. Najmä tým, že má plochú tvár (odtiaľ aj vedecký názov - platu znamená po grécky plochý), t.j. lícne oblúky začínajú viac vpredu než u australopitekov, sa však podobá skôr už rodu Homo, najmä druhu Homo rudolfensis. Morfologicky teda súvisí s druhom Homo rudolfensis, či s ním súvisí aj evolučne je sporné, ale niektorí autori najnovšie zaraďujú druh Homo rudolfensis pod rod Kenyanathropus (ako Kenyanthropus rudolfensis). V neprospech zaradenia pod Homo hovorí malý mozog Kenyanthropa.

Objavujú se aj názory, že rekonštrukcia nálezu nie je presná (podobne ako v prípade holotypu druhu Homo rudolfensis).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]