Keuper

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Keuper je litostratigrafický celok, tvoriaci veľkú časť podložia prevažne Európy (predovšetkým pritom Nemecka) - ide vrchné oddelenie triasu v germánskom vývoji (tzv. mimoalpská Európa). Roku 1882 ho vymedzil a pomenoval Leopold von Buch. Geológmi sa tento pojem používa na označenie najmä slieňov, zriedkavo pieskovcov vápencov a dolomitov s významnou prímesou železa, vyskytujúcich sa zvyčajne neďaleko rudných ložísk. Tento minerál má prevažne žltú až žltohnedú farbu a veľmi rýchlo podľahne erózii.