Klaster

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Klaster (v niektorých významoch aj cluster; z angl. cluster – zhluk, skupinka, zväzok, chumáč, roj, trs, strapec) môže byť:

  • všeobecne: skupina (hmotných či abstraktných) entít združená na základe podobnosti, zhluk, zoskupenie, roj, strapec
  • vo fyzike: skupina viac ako 2 objektov, ktoré sa vydeľujú zo štatistického pozadia, napr.:
  • v chémii: zlúčenina troch alebo viac (prípadne len dvoch) navzájom bezprostredne viazaných atómov kovu, pozri klaster (kovy)
  • v ekonomike: (miestny) zhluk navzájom prepojených firiem a inštitúcií v spoločnom odbore, pozri klaster (ekonomika)
  • v hudbe: zhluk súčasne znejúcich tónov s malou intervalovou vzdialenosťou (najmä veľké a malé sekundy), pozri klaster (hudba)
  • v informatike:
  • v analýze dát: skupina objektov, ktoré vo vnútri nejakej väčšej skupiny nemajú ani náhodný ani rovnomerný výskyt, synonymum: zhluk, pozri pod zhluková analýza

Cluster môže byť aj:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.