Klavírne trio (dielo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rukopis Klavírneho tria g-mol, Op. 8 od Fryderyka Chopina

Klavírne trio je dielo určené pre rovnomenné hudobné teleso. Existuje množstvo týchto diel kolísavej kvality. Vyplýva to z toho, že hudba písaná pre klavírne trio slúžila spočiatku najmä pre oddych a pobavenie. Mnohí veľkí skaldatelia však našli v diele tohto druhu potenciál pre vyjadrenie hlbokých myšlienok a zložili diela, ktoré patria do základného komorného repertoáru.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vznik tohto diela tesne súvisí so vznikom klavírneho tria - telesa a spadá do obdobia klasicizmu. V tomto období prešlo kalvírne trio i významnými zmenami. Dominantným nástrojom bol spočiatku klavír, husle boli akýmsi nástrojom ozdobujúcim skladbu a violončelo držalo len doplnkovú basovú líniu. Už v neskorých Haydnových triách však badať posun v tom zmysle, že violončelo dostalo viac priestoru. V klavírnych triách Mozarta a Beethovena už došlo k zrovnoprávneniu všetkých troch nástrojov, i keď klavír si samozrejme zachoval nenehraditeľný harmonický aspekt. Mierny útlm skladieb prišiel v období romantizmu, kedy boli rozšírené predsudky voči komorným telesám. V neskorom romantizme a v 20.storočí však klavírne trio nadobudlo zaslúženú vážnosť.

Významné diela pre klavírne trio[upraviť | upraviť zdroj]

Klasicizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Romantizmus[upraviť | upraviť zdroj]

  • Franz Schubert
    • Klavírne trio č. 1 B dur, D. 898
    • Klavírne trio č. 2 Es dur, D. 929

20. storočie[upraviť | upraviť zdroj]