Klimatoskeptik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Klimatoskeptik je osoba, vyslovujúca pochybnosti o teóriách antropogénnej klimatickej zmeny, alebo globálnom otepľovaní. Osoby majúce klimatoskeptické názory, sami seba klimatoskeptikmi nazývajú málokedy, alebo vôbec nie. Toto pomenovanie na ich označenie, používajú hlavne masmédiá, pri informovaní o nich, a ich názoroch.

Takzvaný "klimatoskeptici" bývajú označovaný, ako lobisti[1][2] v službách energetickej spoločností, pričom tie isté spoločnosti ktoré majú financovať činnosť "klimatoskeptikov", preukázateľne prispievajú IPCC a snažia sa presadiť obchodovanie s emisnými povolenkami[3]

Spektrum názorov, označovaných ako klimatoskeptické[upraviť | upraviť zdroj]

Ako "klimatoskeptici" sú obvykle označované rôzne osoby a inštitúcie, s kritickým postojom ku záverom a správam IPCC. Klimatosceptici nepredstavujú jednotnú názorovú skupinu, naopak, je to skupina veľmi pestrá, a každý z nich má k správam a metodike IPCC spravidla vlastné odborné výhrady a postoje. Je potom pochopiteľné, že rôzny klimatosceptici vystupujú s protikladnými, i navzájom sa vylučujúcimi názormi. Tieto názory, siahajú od presvedčenia "Človek svojou činnosťou, nedokáže vyvolať žiadnu antropogénu klimatickú zmenu..", až po úplne opačný extrém, tvrdenie "Rozsah klimatickej zmeny, vyvolanej ľudskou činnosťou, je taký rozsiahly, že nevyhnutne dôjde k ekologickej apokalypse..". Ukážky ďalších názorových smerov, ktoré bývajú označované ako klimatoskeptické:

  • Klimatické zmeny sú dôsledkom dlhodobých prírodných cyklov a ku klimatickej zmene dochádza, ale podiel ľudskej činnosti na výslednom efekte je minimálny.
  • Antropogénna klimatická zmena je fakt, je silná, ale má pozitívny prínos, ktorý prevyšuje negatívne dopady.[4][5]
  • Proti klimatickým zmenám nie je možné bojovať, treba sa im prispôsobiť.
  • Je potrebné vykonať opatrenia, vedúce k minimalizácii príčin antropogénnej klimatickej zmeny, ale opatrenia ktoré sú doteraz vykonávané, sú nedostatočné alebo nevhodné.
  • Produkcia CO2 je len zástupný problém, ktorí má odviesť pozornosť od skutočných problémov, a snahy o presadenie obchodu s "emisnými povolenkami" budú mať v konečnom dôsledku negatívny dopad na životné prostredie a ekonomiku.

Používanie slova "klimatoskeptik" v médiách[upraviť | upraviť zdroj]

Typickým príkladom je situácia, v ktorej je zástanca myšlienky antropogénnej klimatickej zmeny v článku alebo reportáži, označený ako "proponent" názoru, alebo "klimatológ", a odporca namiesto toho, aby sa o ňom tvrdilo že je "oponent", a bez ohľadu na kvalitu jeho názoru, hoci by aj mal vedecký titul "klimatológ", je označený za "klimatoskeptika"[6].

V širšom kontexte, použitia označenia "klimatoskeptik", tento pojem získava pejoratívny význam "táto osoba, neverí tomu, v čo veria "všetci", preto je smiešna.."[7] . V extrémnom prípade stavia tzv. "klimatoskeptika" do negatívnej pozície "popierača", evokujúcej popieranie holokaustu, pričom medzi zástancami antropogénnej klimatickej zmeny sa vyskytuje názor, že popieranie antropogénnej klimatickej zmeny, by malo byť trestné rovnako ako popieranie holokaustu.[8][9][10]

Neprimerané používanie pojmu klimatoskeptik, pretože toto slovo nemá žiadny presne vymedzený význam, robí z neho pojem patriaci do newspeaku, a jeho nepatričné použitie, znižuje význam každého textu, v ktorom sa vyskytuje, hoci aj vedeckého pojednania, na bezobsažnú politickú propagandu.

Osoby označované ako klimatoskeptici[upraviť | upraviť zdroj]

Vedci[upraviť | upraviť zdroj]

Anthony Watts, Stephen McIntyre, Bjørn Lomborg, Luboš Motl, Henrik Svensmark

Politici[upraviť | upraviť zdroj]

Václav Klaus, Christopher Monckton, Tony Abbott

Žurnalisti[upraviť | upraviť zdroj]

Andrew Bolt, James Delingpole

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Odkazy[upraviť | upraviť zdroj]