Knižnica infraštruktúry informačných technológií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Knižnica infraštruktúry informačných technológií (angl. Information Technology Infrastructure Library, skrátene ITIL) znamená súbor najlepších skúseností z praxe (best practice) z oblasti ITSM (riadenia IT služieb).[1]

Názov „ITIL®“ vznikol ako skratka slov „Information Technology Infrastructure Library“, napriek tomu v súčasnej verzii knižnice už nie je pôvodný význam týchto 4 písmen nikde uvedený, dokonca ani v oficiálnom ITIL výkladovom slovníku, a to zrejme preto, že obsah knižnice sa infraštruktúre informačných technológií venuje len z pohľadu ich riadenia, a ešte aj to vo vzťahu k službám IT, a nie k technológiam ako takým

Štruktúra ITIL[upraviť | upraviť zdroj]

ITIL® v svojej aktuálnej verzii obsahuje 5 základných publikácií:

  • Service Strategy - stratégia služby
  • Service Design - návrh služby
  • Service Transition - prechod / tranzícia služby
  • Service Operation - prevádzka služby
  • Continual Service Improvement - neustále zlepšovanie služby

ITIL 4[upraviť | upraviť zdroj]

Kľúčovými komponentmi rámca ITIL 4 sú Service Value System (ITIL) a 4 rozmerový model.[2] Každý komponent systému hodnôt služby ITIL musí brať do úvahy nasledujúce štyri aspekty:

Organizácie a ľudia. Ľudia v tejto dimenzii zohrávajú kľúčovú úlohu a každý by mal jasne porozumieť svojmu príspevku k SVS. Organizácia pokrýva, ako aj formálnu štruktúru, kultúru a zodpovedajúcu úroveň schopností a kompetencií.

Informácie a technológie sú informácie spravované v službe a všetky súvisiace informácie a znalosti vrátane ich ochrany, správy a archivácie. Technológia je hlavnou hybnou silou riadenia služieb. Môžu to byť umelá inteligencia, strojové učenie, mobilné platformy, cloudové riešenia, nástroje pre spoluprácu, automatizované testovanie a operácie a riešenia pre nepretržitú integráciu / nepretržitý vývoj / nepretržité nasadenie.

Partneri a dodávatelia - Každý poskytovateľ služieb používa na vytváranie vlastnej hodnoty iné organizácie. Stratégia rozhodovania o využití druhých závisí od ich vlastného strategického zamerania, firemnej kultúry, obmedzení zdrojov, problémov s nákladmi, odbornosti v danej oblasti, vonkajších obmedzení a vzorcov dopytu.

Hodnotové toky a procesy. Hodnotové toky sú sériou krokov, ktoré vytvárajú hodnotu vo forme produktov alebo služieb. Každý produkt alebo služba v organizácii by mal byť definíciou hodnotového toku.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. What is ITIL? Your guide to the IT Infrastructure Library [online]. January 18, 2019. Dostupné online.
  2. ITIL Foundation: 4th edition. [s.l.] : AXELOS, 2019. Dostupné online.