Preskočiť na obsah

Knižnice v USA

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Knižnice v Spojených štátoch amerických sa rozdeľujú do 5 skupín:

  • Kongresová knižnica (Library of Congress) má postavenie národnej knižnice
  • verejné knižnice
  • akademické knižnice (knižnice colleges a univerzít)
  • školské knižnice (knižnice základných a stredných škôl)
  • špeciálne knižnice – lekárske, právnické atď.

Každá knižnica má stanovené svoje ciele a poslanie, ktoré závisia od komunity, ktorej knižnica slúži a ktorá ju financuje prostredníctvom daní. Riadenie a financovanie knižníc v Spojených štátoch prebieha na viacerých úrovniach:

  • národná, resp. federálna úroveň
  • úroveň každého štátu
  • lokálna úroveň
  • úroveň Správnej rady knižnice, kde sú zastúpení predstavitelia samosprávy

Na základe zákona Knižničné služby a technológie z roku 1996, vyčleňuje federálna vláda ročne viac ako 200 000 000 USD. Suma približne 4 000 000 USD pre každý štát však ani zďaleka nepokrýva náklady stoviek verejných knižníc v danom štáte. Aj preto na podporu centrálnych inovačných programov existujú federálne granty a granty vládnych agentúr. Predovšetkým z rozpočtu samospráv a zo súkromných darov sú financované služby verejných knižníc. Samospráva rozhoduje koľko financií od miestnych daňových poplatníkov pripadne knižnici, ktorá má so samosprávou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb danej komunite. Správna rada, v ktorej sú zastúpení predstavitelia samosprávy, komunity, občianskych združení atď., riadi verejné knižnice.

Každý člen Správnej rady musí dvakrát do roka predložiť program rozvoja knižnice. Pre predstaviteľov Správnej rady pripravujú knižnice pravidelné školenia a prednášky, aby rozumeli jej významu pred dané mesto a činnosti. V Spojených štátoch je rozšírený fund-raising, ktorý je orientovaný na inovatívne projekty a programy, napr. špeciálna zbierka, zvýšenie počtu verejne prístupných počítačov a podobne. Friends of the Library (Priatelia knižnice) sú miestne skupiny aktivistov, ktorí pomáhajú získavať ďalšie financie a dobrovoľníkov na podporu cieľov a úloh knižnice.

Americké knižnice sa výrazne orientujú na služby a používateľov. Služby verejných knižníc sú bezplatné, s výnimkou špeciálnych služieb. Knižničné fondy sú až na výnimky otvorené, návštevník knižnice sa voľne pohybuje medzi stovkami metrov regálov. Otvorený prístup k fondom sa traduje už od roku 1980, keď bola postavená Cleveland Public Library – prvá knižnica s otvoreným prístupom k regálom.

Kongresová knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Library of Congress

Kongresová knižnica je v skutočnosti národnou knižnicou Spojených štátov amerických a vedeckovýskumným telesom Kongresu Spojených štátov. Situovaná je vo Washington D.C.. Je jednou z najdôležitejších a najväčších knižníc na svete.

Národná knižnica medicíny Spojených štátov amerických – National Library of Medicine[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: National Library of Medicine

Národná knižnica medicíny Spojených štátov amerických je riadená federálnou vládou Spojených štátov a je to najväčšia svetová knižnica medicíny.

National Agricultural Library[upraviť | upraviť zdroj]

National Agricultural Library je jednou zo štyroch národných knižníc v Spojených štátoch, ktorá sa nachádza v Beltsville, Marylande a Washingtone, D.C. Obsahuje najväčšie a najdostupnejšie svetové poľnohospodárske zbierky a je spojitosťou pre národnú sieť postúpenia zeme a amerického rezortu poľnohospodárskych knižníc. Knižnica má tri divízie a Úrad riaditeľa. Úrad riaditeľa zahŕňa štátne záležitosti, vládny úrad a centrum pre poľnoshopodársku sieť informácií.

National Library of Education[upraviť | upraviť zdroj]

The National Library of Education (NLE) slúži ako federálny prvotný zdroj vzdelávacích informácií pre vládu. Poskytuje zbierky a informačné služby verejnosti, spoločenské vzdelávanie a ďalšie vládne činnosti verejnosti na aktuálne a historické programy, aktivity a publikácie Ministerstva školstva Spojených štátov, federálnu vzdelávaciu politiku, výskum vzdelania a štatistiky.

Služby knižnice sú k dispozícii prostredníctvom telefónu, internetu, faxu a mailu. Hlavná zbierka knižnice je zameraná na oblasť vzdelania, predovšetkým na zdroje publikované od roku 1965. Knižnica sa taktiež zamerala na príbuzné oblasti ako sú právo, politika, ekonómia, sociológia, psychológia a informatika. V knižnici sa nachádza vyše 60 000 kníh, z toho je viac ako 800 anglicky písaných žurnálov. Okrem iného knižnica ponúka aj online služby vrátane informácií, štatistických služieb verejnosti a predstaviteľom vládnych agentúr a inštitúcií. Knižnica spolupracuje aj s inými knižnicami, aby tak podporila virtuálne referenčné služby verejnosti a taktiež priamo odpovedá na otázky ostatných knižníc na svete. Výskumy knižnice sú k dispozícii ostatným knižniciam na svete.