Kolportér

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Osemroční kameloti Willie Cohen a Max Rafalovizht predávajú noviny vo Philadelphii 13. júna 1910.

Kolportér (z franc. colporteur[pozn 1]) je pouličný predajca alebo podomový roznášač novín, časopisov či reklamných letákov.[4][5][6][7] Výraz kamelot (z franc. camelot[pozn 2]) pritom označuje výlučne pouličného predajcu novín či časopisov.[10][11][12] Zamestnanie resp. činnosť kolportéra sa označuje ako kolportérstvo,[13] pričom hoci sa výraz kolportér spája najmä s periodickou tlačou a letákmi, môže tiež označovať predajcu a distribútora kníh (napr. Matej Hrebenda[14]) a v hovorovom štýle šíriteľa či propagátora (napr. určitých myšlienok, ideológie).[15]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Približne do 2. polovice 19. storočia sa periodická tlač roznášala predplatiteľom (abonentom), následne sa rozšírilo jej predávanie priamo na verejných priestranstvách (na námestiach, frekventovaných uliciach, nádržiach železničných staníc a pod.).[16] Túto prácu často vykonávali ľudia z chudobnejších sociálnych vrstiev (najmä deti),[17] preto sa slovo kamelot do značnej miery stalo synonymom chudobného človeka (napr. v názve románu Hansa Dominika Z kamelota milionárom[18]). V 20. storočí úloha kamelota postupne klesla, avšak nevymizla, pričom vzrástol význam stánkového a abonentského predaja periodík.[16]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Franc. verbum colporter, z ktorého bolo odvodené substantívum colporteur, je novšia forma pôvodného starofranc. comporter, ktoré pochádza z lat. comportare – „znášať, zvážať, dopravovať“,[1][2] pričom začiatočné col- je podľa starofranc. porter a col – „niesť na krku“, ktoré je odvedené starofranc. col (dnes franc. col) pochádzajúceho z lat. collum – „krk, hrdlo“, pričom výraz sa pôvodne týkal podomových obchodníkov, ktorí takýmto spôsobom roznášali svoj tovar.[3]
 2. Franc. camelot (pôvodne „ambulantný predavač“[8]) pochádza podľa Jiřího Rejzeka z argotického coesmelot, deminutíva od coesme – „kolportér“.[9] Ľubor Králik uvádza ako možný pôvod franc. verbum cameloter – „zhotovovať výrobky nízkej kvality; predávať na ulici“, čo je odvodením od franc. substantíva camelote – „tovar nízkej kvality“, pochádzajúceho pravdepodobne zo staršieho franc. argotického substantíva camelotier – „obchodník; pašerák, zlodej“, ktorého pôvod je nejasný.[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Preklad z latinčiny podľa: Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (c1955), „comportō“, Latinsko-český slovník, 1. (A – K), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 266, OCLC 247199643 
 2. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „kolportovat“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 287, ISBN 8085927853 
 3. Králik, Ľubor (2015), „kolportovať“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda, str. 278, ISBN 978-80-224-1493-7 
 4. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „kolportér“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 9788022411721 
 5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „kolportáž“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=kolportáž&s=exact&c=t583&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2017-09-10 
 6. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „kolportér“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 599, ISBN 978-80-89123-07-0 . publ. roznášač a predavač novín, časopisov a pod.“.
 7. Tušer, Andrej (2010), Ako sa robia noviny (4. vyd.), Bratislava: Eurokódex, str. 207, ISBN 9788089447237, http://books.google.sk/books?id=mCi6CiTn7vsC&pg=PA207, dost. 2017-09-10 
 8. a b Králik, Ľubor (2015), „kamelot“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda, str. 251, ISBN 978-80-224-1493-7 
 9. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „kamelot“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 259, ISBN 8085927853 
 10. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „kamelot“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 9788022411721 
 11. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „kamelot“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 469, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=kamelot&s=exact&c=t583&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2017-09-10 
 12. Tušer, Andrej (2010), Ako sa robia noviny (4. vyd.), Bratislava: Eurokódex, str. 206, ISBN 9788089447237 
 13. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „kolportérstvo“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 599, ISBN 978-80-89123-07-0 . publ. zamestnanie, činnosť kolportéra“.
 14. Hajko, Vladimír, ed. (1987), „Hrebenda, Matej“, Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990), II. zväzok. E – J, Martin: Matica slovenská, str. 405, OCLC 58637237 
 15. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „kolportér“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=kolportér&s=exact&c=t583&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2017-09-10 
 16. a b Jacz, Ľudovít, ed. (1982), „kamelot“, Malá encyklopédia žurnalistiky, Bratislava: Obzor, str. 227, OCLC 755139426 
 17. Nosovský, Karel (1927), Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého, Praha: Nákladem vlastním, str. 397, OCLC 219819395 
 18. Hans, Dominik ([1943]), Z kamelota milionárom, Žilina: Učiteľské kníhkupectvo a nakladateľstvo O. Trávniček 

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kolportér