Kompostovací záchod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kompostovací záchod patrí k v súčasnosti ekologickým princípom riešenia „ľudského odpadu“ v dome. Je to v podstate jeden veľký zásobník, ktorý vytvára objem pre kompostovaciu masu. Veľa závisí od konštrukcie zásobníka. Tá je vytvorená tak, aby poskytovala optimálne podmienky pre priebeh kompostovacieho procesu. Tento proces je ovplyvnený okrem zloženia kompostovaného materiálu, hlavne nevyhnutnými podmienkami - prívodom vzduchu, vlhkosťou a teplotou kompostovaného materiálu.

V kompostovacom záchode je nevyhnutné aeróbne kompostovanie, t. j. premena fekálií a organického odpadu prostredníctvom dýchajúcich mikroorganizmov. Tieto organizmy sú v rozkladacom procese a v premene kompostu omnoho výkonnejšie ako anaeróbne mikroorganizmy, ktoré v podmienkach neprístupu vzduchu rozkladajú látky zahnívaním a produkujú pritom páchnuce hnilobné plyny.

Podmienky na kompostovanie[upraviť | upraviť zdroj]

V záujme vytvorenia optimálnych podmienok na kompostovanie, t. j. dostatočný prívod kyslíka, neprístup svetla, rovnorodá vlhkosť a teplota, musí kompostovací zásobník spĺňať nasledovné podmienky:

  • musí byť dostatočne veľký, pretože na rozbehnutie kompostovacieho procesu je nevyhnutný minimálny objem 1m3. Avšak jeho dimenzovanie závisí od počtu členov domácnosti. Jedna 6-členná domácnosť produkuje ročne cca 1,4m3( = 1.000.-kg) kompostu. Zásobník záchodu by mal mať objem asi 3-4m3, čím je jeho vyprázdňovanie nutné len raz za 2-3 roky. Dno zásobníka je zošikmené, čím sa umožňuje neustály posun a hromadenie skompostovaného materiálu smerom k vyberaciemu otvoru, z ktorého sa prvý kompost odoberá po asi 1-2 rokoch.
  • zásobník musí byť dostatočne tepelne izolovaný v záujme podpory samootepľovania kompostovacej masy počas rozkladu a obmedzenia úniku tepla mimo zásobník.
  • musí byť neustále zabezpečené dostatočné prevetrávanie kompostovacej kopy, ktorá by sa nemala zlepiť do jednej masy, aby boli zachované životné podmienky aerobných mikroorganizmov. Táto podmienka prevetrávania sa zabezpečuje vetracími kanálmi upevnenými kolmo k podlahe.
  • na odvádzanie nadbytočnej vlhkosti a zápachov v zásobníku slúži odvetrávacia rúra (jej účinnosť sa zvýši namontovaním ventilátora), ktorá by mala vyústiť až nad strechu domu.

Čo sa týka začlenenia kompostovacieho záchoda do domácnosti - jeho výstavba by mala byť riešená v kontexte celkovej koncepcie ekologického vodného hospodárstva objektu. Kompostovací záchod je optimálnym prostriedkom na šetrenie vodou.

Filozofia a princíp fungovania[upraviť | upraviť zdroj]

Ide tu o kultúrnu napodobeninu prírodných kolobehov. Prírodné ekosystémy nepoznajú žiaden odpad. Biomasa a ekosystémy sú súčasťou neustáleho procesu premeny a kolobehu. „Odpad“ a surovina sú v prírodnom ekosystéme totožné. Čo je teda tejto zákonitosti bližšie ako vrátiť prírode organický odpad prostredníctvom dlhoročného procesu zrenia, nazývaného tiež humifikácia. Jej výsledkom je opätovne vytvorený humus, ktorý možno použiť na prihnojenie záhrady.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Nagy ,E.: Manuál ekologickej výstavby. Permakultúra (CS) , 1999

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]