Koncepcia Johna von Neumanna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Schematické znázornenie

Koncepcia Johna von Neumanna alebo Von Neumannova architektúra alebo Neumannova architektúra je architektúra počítača, ktorú navrhol John von Neumann so spolupracovníkmi.

V roku 1946 pán John von Neumann a jeho kolegovia z Princeton Institute for Advanced Studies naprojektovali nový počítač postavený na týchto pravidlách:

  1. Počítač obsahuje operačnú pamäť, ALJ, radič, V/V zariadenia (vstupno - výstupné).
  2. Predpis pre riešenie úlohy je prevedený do postupnosti inštrukcií.
  3. Údaje a inštrukcie sú vyjadrené binárne.
  4. Údaje a inštrukcie sa uchovávajú v pamäti na miestach označovaných adresami.
  5. Ku zmene poradia inštrukcií sa používajú inštrukcie podmieneného a nepodmieneného skoku.
  6. Programom riadené spracovávanie dát prebieha v počítači samočinne.

Štruktúra von Neumannovho IAS počítača je na obrázku. V strede je aritmeticko-logická jednotka (ALJ). Činnosť celého počítača riadi radič. Radič odovzdáva povely operačnej pamäti, ALJ a V/V zariadeniam a späť od nich dostáva stavové hlásenia. Radič číta z operačnej pamäte inštrukcie, tieto dekóduje a prevádza na postupnosť signálov. Dáta číta procesor z operačnej pamäte alebo z vstupného zariadenia. Procesor dáta tiež odkladá do pamäte alebo zapisuje na výstupné zariadenia. Von Neumannov počítač IAS je významný preto, že až na malé výnimky je jeho schéma platná dodnes.