Koncepcia Johna von Neumanna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Schematické znázornenie

Koncepcia Johna von Neumanna alebo Von Neumannova architektúra alebo Neumannova architektúra je architektúra počítača, ktorú navrhol John von Neumann so spolupracovníkmi.

V roku 1946 John von Neumann a jeho kolegovia z Princeton Institute for Advanced Studies navrhli nový počítač postavený na týchto pravidlách:

  1. Počítač obsahuje operačnú pamäť, ALJ (aritmeticko- logická jednotka), radič, V/V zariadenia (vstupno-výstupné).
  2. Predpis pre riešenie úlohy je prevedený do postupnosti inštrukcií.
  3. Údaje a inštrukcie sú vyjadrené binárne.
  4. Údaje a inštrukcie sa uchovávajú v pamäti na miestach označovaných adresami.
  5. Ku zmene poradia inštrukcií sa používajú inštrukcie podmieneného a nepodmieneného skoku.
  6. Programom riadené spracovávanie dát prebieha v počítači samočinne.

Štruktúra von Neumannovho IAS počítača je na obrázku. V strede je aritmeticko-logická jednotka (ALJ). Činnosť celého počítača riadi radič. Radič odovzdáva povely operačnej pamäti, ALJ a V/V zariadeniam a späť od nich dostáva stavové hlásenia. Radič číta z operačnej pamäte inštrukcie, tieto dekóduje a prevádza na postupnosť signálov. Dáta číta ALJ z operačnej pamäte alebo zo vstupného zariadenia. ALJ dáta tiež odkladá do pamäte alebo zapisuje na výstupné zariadenia. Von Neumannov počítač IAS je významný preto, že až na malé výnimky je jeho schéma platná dodnes. Ide o zmenu analógového a digitálneho signálu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]