Konduktometria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konduktometria je metóda merania mernej vodivosti elektrolytu. Rozlišujeme priamu konduktometriu a nepriamu, tzv. konduktometrickú titráciu.

Priama konduktometria[upraviť | upraviť zdroj]

Vzhľadom na to, že elektrolyt mení svoju vodivosť v závislosti na koncentrácii iónov, ktoré obsahuje je možné touto metódou stanovovať obsah týchto iónov, merať čistotu vody a pod.

Konduktometrická titrácia[upraviť | upraviť zdroj]

Touto metódou sledujeme závislosť mernej vodivosti elektrolytu na objeme pridaného činidla. Z výslednej krivky obvykle určujeme ekvivalentný bod.