Kontingenčná tabuľka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kontingenčná tabuľka je tabuľka, ktorá sa používa na prehľadnú vizualizáciu vzájomného vzťahu dvoch (alebo viacerých) štatistických znakov. Riadky kontingenčnej tabuľky zodpovedajú možným hodnotám prvého znaku, stĺpce možným hodnotám druhého znaku. V príslušnej bunke kontingenčnej tabuľky je zaradený počet prípadov, kedy zároveň mal prvý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému riadku a druhý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému stĺpcu. Napríklad prvým znakom môže byť pohlavie človeka a druhým znakom mesiac jeho narodenia. Kontingenčná tabuľka s dvoma riadkami (žena, muž) a 12 stĺpcoch (január, február...) potom opisuje počty výskytov všetkých kombinácií pohlavia a mesiaca v nejakom súbore sledovaných jedincov.

Je možné, aby jeden riadok alebo stĺpec zodpovedal viacerým možným hodnotám znaku.

Ak znak nadobúda niektoré hodnoty veľmi zriedka, takže je vhodné spojiť viac možných hodnôt.

Súčty (medzisúčty) všetkých hodnôt v každom riadku, resp. stĺpci nesú informáciu o počte výskytov javov, pri ktorých nadobudol prvý (resp. druhý) znak príslušnú hodnotu bez ohľadu na hodnotu druhého (resp. prvého) znaku.

Okrem jednoduchého popisu početnosti kombinácií hodnôt dvoch znakov ponúka kontingenčná tabuľka možnosť testovať, či medzi oboma znakmi existuje nejaký vzťah. Na to je možné použiť napríklad Pearsonov test dobrej zhody. Znaky použité na zobrazenie v kontingenčnej tabuľke potom musia predstavovať diskrétne hodnoty (je možné teda využiť kvalitatívne, diskrétne kvalitatívne alebo spojito kvalitatívne znaky, v poslednom prípade však iba s rozdelením jednotlivých znakov do skupín, tzv. skupinové triedenie).

Názov kontingenčná tabuľka zaviedol Karl Pearson v roku 1904.[1] V USA má Microsoft registrovanú ochrannú známku "PivotTable", preto sa tento názov nesmie voľne používať.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Karl Pearson, F.R.S. (1904). Mathematical contributions to the theory of evolution

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Viceo Tutorial: Renata Janoscova: Kontingenčná tabuľka a graf - EXCEL 2010, Youtube