Kontingenčná tabuľka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Kontingenčná tabuľka je tabuľka, ktorá sa používa na prehľadnú vizualizáciu vzájomného vzťahu dvoch (alebo viacerých) štatistických znakov. Riadky kontingenčnej tabuľky zodpovedajú možným hodnotám prvého znaku, stĺpce možným hodnotám druhého znaku. V príslušnej bunke kontingenčnej tabuľky je zaradený počet prípadov, kedy zároveň mal prvý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému riadku a druhý znak hodnotu zodpovedajúcu príslušnému stĺpcu.

Príklad s popisom[upraviť | upraviť zdroj]

Napríklad prvým znakom môže byť pohlavie človeka a druhým znakom jeho dominantná ruka. Kontingenčná tabuľka s dvoma riadkami (muž, žena) a dvoma stĺpcami (pravá, ľavá) potom opisuje počty výskytov všetkých kombinácií pohlavia a dominantnej ruky v nejakom súbore sledovaných jedincov. (Ak existuje jedinec, ktorý nemá ani jednu ruku dominantnú alebo je nechce uviesť, musel by byť pridaný aj tretí stĺpec, ktorý sa pre takéto prípady zvykne nazývať Iné).

Pravá Ľavá Spolu
Muž 43 9 52
Žena 44 4 48
Spolu 87 13 100

Je možné, aby jeden riadok alebo stĺpec zodpovedal viacerým možným hodnotám znaku.Napríklad ak znak nadobúda niektoré hodnoty veľmi zriedka, tak je vhodné spojiť viac možných hodnôt do jedného riadku alebo stĺpca (napríklad nechce uviesť, nevie, nezistené spojiť do Iné).

Súčty (medzisúčty) všetkých hodnôt v každom riadku, resp. stĺpci nesú informáciu o počte výskytov javov, pri ktorých nadobudol prvý (resp. druhý) znak príslušnú hodnotu bez ohľadu na hodnotu druhého (resp. prvého) znaku. Počet všetkých výskytov je v poslednom riadku Spolu a poslednom stĺpci Spolu nazývaný Celkový súčet (anglicky Grand Total), v našom príklad 100.

Testovanie vzájomnej závislosti znakov[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem jednoduchého popisu početnosti kombinácií hodnôt dvoch znakov ponúka kontingenčná tabuľka možnosť testovať, či medzi oboma znakmi existuje nejaký vzťah. Na to je možné použiť napríklad Pearsonov test dobrej zhody. Je určený pre znaky v kontingenčnej tabuľke, ktoré predstavujú diskrétne hodnoty (je možné teda využiť kvalitatívne, diskrétne kvalitatívne alebo spojito kvalitatívne znaky, v poslednom prípade však iba s rozdelením jednotlivých znakov do skupín, tzv. skupinové triedenie). Iné testy sú: G-testFisherov exaktný test[1], Barnardov test,

Názov[upraviť | upraviť zdroj]

Názov kontingenčná tabuľka zaviedol Karl Pearson v roku 1904.[2] V našom jazykovom priestore má slovo kontingent význam ako stanovený počet, dávka, množstvo, ktoré treba naplniť. Napríklad župy a počet vojakov ktoré majú poskytnúť vladárovi alebo obce a kontingent mäsa, mlieka, vajec, obilia na dodanie štátu.[3]

V USA má Microsoft registrovanú ochrannú známku "PivotTable" na označenie kontingenčnej tabuľky, preto sa tento názov nesmie voľne používať.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Kontingenčné tabuľky [online]. www.fhpv.unipo.sk, [cit. 2017-11-04]. Dostupné online.
  2. Karl Pearson, F.R.S. (1904). Mathematical contributions to the theory of evolution  v článku "On the Theory of Contingency and Its Relation to Association and Normal Correlation" strana 10
  3. A.S., Ringier Axel Springer Slovakia,. "kontingent" - význam slova - Slovnik.sk [online]. slovnik.azet.sk, [cit. 2017-11-04]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Video tutoriál: Renata Janoscova: Kontingenčná tabuľka a graf - EXCEL 2010, Youtube