Krížová elasticita dopytu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Krížová elasticita dopytu alebo krížová pružnosť dopytu je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu cena iného statku. Meria sa pomocou koeficientu krížovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej zmeny dopytovaného množstva statku a relatívnej infinitezimálnej zmeny ceny iného statku.

Krížová elasticita teda vyjadruje reakciu dopytu po tovare X, pri zmene ceny iného tovaru Y. Je zrejmé, že ak vzrastie cena tovaru Y a vzrastie aj objem dopytu po tovare X, potom ide o nahraditeľné statky, tzv. substitúty. Pre ilustráciu, ak vzrastie cena počítačových zostáv, tak stúpne dopyt po prenosných počítačoch. Ide o tovary s približne rovnakou mierou užitočnosti a možno ich nahradiť. Teda so zvýšením ceny počítačových zostáv vzrastie objem predaných prenosných počítačov. Iný prípad nastáva, keď vzrastie cena tovaru Y a klesne dopyt po tovare X. V tomto prípade ide o doplnkové tovary, tzv. komplementy. Napríklad, ak vzrastie cena klávesníc, tak klesne objem predaných stolných počítačov, pretože klávesnica je nevyhnutným doplnkom počítača.

Matematické vyjadrenie je