Krídelko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lietadlo kloniace sa pomocou krídeliek
Otáčanie Jaku-52 za pomoci krídeliek

Krídelko alebo balančné krídelko (angl. aileron) je „otáčavo zavesená plocha na odtokovej časti krídla, umiestnená čo najďalej od pozdĺžnej osi lietadla. Zabezpečuje najmä priečnu riaditeľnosť, jej primárnym účinkom pri vychýlení je klonenie lietadla.“[1]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Ako uvádza historik C.H. Gibbs-Smith vo svojej knihe z roku 1966 The Invention of the Aeroplane 1799–1909, "už v roku 1868 si Angličan Matthew Piers Watt Boulton patentoval systém priečneho (horizontálneho) riadenia letu, ktorý bol neskôr nazvaný krídelkami".

Bratia Wilbur a Orville Wrightovci však boli prvými, ktorí od roku 1902 úspešne využívali takýto systém na pilotovaných klzákoch a od roku 1904 na lietadlách s vlastným pohonom (prvým bol Flyer II). Tento pomerne zložitý systém bol nazývaný „wing wraping“ („skrútenie krídel“). Keď sa krídlo skrútilo, malo väčší vztlak a ten dokázal zdvihnúť krídlo do vzduchu. Ovládanie sa prevádzalo krútením koncov krídel pomocou drôtov, ktoré držal pilot a ich potiahnutím mohol nakloniť krídlo a zatočiť do ľavej alebo do pravej strany.

Francúzsky experimentátor Robert Esnault-Pelterie posunul v roku 1904 tento koncept ďalej, keď namiesto systému skrútenia krídel použil tzv. ailerons (franc. malé krídla). V jeho konštrukčnom návrhu boli dve takého plochy umiestnené medzi dvojicu krídel, pred ich nábežnou hranou. "Skrútenie krídel, uprednostňované bratmi Wrightovými a používané na našich lietadlách, poskytuje dosť dobré výsledky pre udržanie priečnej rovnováhy, ale ... môže, podľa nášho názoru spôsobiť nadmerné namáhanie drôtov, a preto sa bojíme porúch... ktoré sa nemôžu vyskytnúť pri obyčajnom pevnom systéme .... Preto sme sa rozhodli upustiť od skrútenia krídel. ...na ovládanie bočnej rovnováhy. ...sme v prednej časti použili dve nezávislé horizontálne kormidlá" povedal v januári 1905 Esnault-Pelterie vo svojom príhovore v Aéro-Club de France.[2]

Typy krídeliek[upraviť | upraviť zdroj]

  • štrbinové krídelko (angl. Slot aileron, Slot-lip aileron) - také, ktoré na zväčšenie účinnosti pri svojej výchylke zámerne vytvára štrbinu.
  • diferencované krídelko (angl. Differential aileron) - také, ktorého výchylka smerom hore je väčšia ako smerom dolu. Popri zabezpečení priečnej riaditeľnosti lietadla, zmenšuje jeho klonivo-zatáčavý ("záporný zatáčavý") moment.
  • friseho krídelko (angl. Frise aileron) - krídelko so špecificky tvarovaným nosom zavesené tak, že pri jeho výchylke nadol je nos skrytý v obryse krídla a pri výchylke nahor nos vystupuje z obrysu krídla. Okrem funkcie rovnakej s diferenciálnym krídelkom pôsobí aj ako aerodynamické odľahčenie síl v priečnom riadení.
  • plávajúce krídelko (angl. Wingtip aileron, Moving tip aileron) - tvorené celým otočným koncom krídla.
  • vonkajšie krídelko (angl. External aileron) - také, ktoré je umiestnené mimo pôdorysného obrysu krídla a spravidla sa nachádza pod krídlom.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151.
  2. Oldies and Oddities: Where Do Ailerons Come From?
  3. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151.