Kraniovertebrálne skĺbenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kraniovertebrálne skĺbenie, pohľad zboku. (Gray´s Anatomy, 1918.)

Kraniovertebrálne skĺbenie alebo kraniovertebrálne spojenie je zložitý systém kĺbov a väzov, ktorý spája záhlavnú kosť (a teda lebku) s atlasom a čapovcom.

Skladá sa z viacerých samostatných kĺbov, avšak funguje ako jeden funkčný celok:

 • articulatio atlantooccipitalis
 • articulatio atlantoaxialis
  • a. atlantoaxialis mediana
  • a. atlantoaxialis lateralis

Articulatio atlantooccipitalis (nosičovozáhlavný kĺb)[upraviť | upraviť zdroj]

Je to párový kĺb medzi atlasom (facies articulares superiores; jamky kĺbu) a záhlavnou kosťou (condyli occipitales; hlavice kĺbu). Výsledkom je spoločná rotačná plocha s tvarom podobným ragbyovej lopte. Tá umožňuje hlavne kývavé pohyby dopredu a dozadu a v menšej miere i úklony. Kĺb zásobuje arteria vertebralis a arteria meningea posterior a inervujú ho vetvičky z nervus suboccipitalis.

Articulatio atlantoaxialis (nosičovočapovcový kĺb)[upraviť | upraviť zdroj]

Trojkĺbový komplex:

Articulatio atlantoaxialis mediana (stredový nosičovočapovcový kĺb)[upraviť | upraviť zdroj]

Kraniovertebrálne skĺbenie, pohľad zozadu, zadné časti oblúkov a výbežky stavcov odstránené. (Gray´s Anatomy, 1918.)

Je kĺbne spojenie medzi zubom čapovca (dens axis) a predným oblúkom atlasu (arcus anterior atlantis). Voľné kĺbne puzdro umožňuje otáčanie atlasu okolo zubu čapovca až 30° na každú stranu. Zosiluje ho niekoľko väzov:

 • ligamentum cruciforme atlantis (krížový väz nosiča) - súbor väzov v tvare kríža, ktoré sa upínajú na záhlavnú kosť, na nosič a na čapovec. Tvoria ho 2 hlavné väzy:
  • ligamentum transversum atlantis (priečny väz nosiča), ktorý prebieha za zubom čapovca a upína sa po bokoch na massae laterales atlantis. Udržuje zub čapovca v správnej polohe, pritlačený na zadnú plochu arcus anterior atlantis. V mieste kontaktu so zubom je väz vystužený chrupavkou.
  • fasciculi longitudinales (pozdĺžne snopce), ktoré sú spojené s ligamentum transversum atlantis; kaudálne sa upínajú na telo čapovca, kraniálne na predný okraj foramen magnum záhlavnej kosti.
 • ligamenta alaria (krídlové väzy) - párové, prebiehajú od bokov zubu čapovca šikmo nahor a úpínajú sa na condyli occipitales a bočné okraje foramen magnum. Bránia nadmernej rotácii.
 • ligamentum apicis dentis (väz vrcholu zuba) - prebieha pred krížovým väzom z apex dentis nahor k prednému okraju foramen magnum.

Celý tento komplex väzov spredu prikrýva membrana atlantooccipitalis anterior (predná nosičovozáhlavná membrána) a membrana atlantoaxialis anterior (predná nosičovočapovcová membrána). Zozadu tento komplex kryje membrana tectoria.

Kĺb je zásobený krvou z arteria vertebralis, inervovaný z predných vetiev C1 a C2.

Articulatio atlantoaxialis lateralis (bočný nosičovočapovcový kĺb)[upraviť | upraviť zdroj]

Párový kĺb, ktorý spája processus articulares stavcov C1 a C2. Jeho osobitosťou je voľnejšie kĺbne puzdro, ktoré umožňuje vzájomné otáčanie atlasu a čapovca. Kĺb je zásobený z arteria vertebralis a inervovaný vetvičkou zadnej vetvy C2.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. [s.l.] : Avicenum, 1987. (česky)
 • FENEIS, Heinz. Anatomický obrazový slovník. [s.l.] : Grada, 1996. ISBN 80-7169-197-6. (česky)