Kresťanské spoločenstvá Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kresťanské spoločenstvá Slovenska patria medzi evanjelikálne cirkevné spoločenstvá. Je to združenie nezávislých kresťanských zborov na Slovensku hlásiacich sa k letnično - charizmatickému hnutiu.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Pred rokom 1989 dochádzalo v bývalom Česko-Slovensku ku kontrole veriacich zo strany štátnych orgánov. Veriaci sa mohli stretávať výhradne v spoločenstvách, ktoré kontroloval režim cez cirkevných tajomníkov. Po revolúcii v roku 1989 sa situácia zmenila a kresťania mohli slobodnejšie vyjadriť svoju vieru. Dnes je sloboda vyznania zaručená Ústavou SR. Takmer okamžite po zmene režimu začali vznikať nové spoločenstvá veriacich, skupiny kresťanov, ktorí sa stretávali na modlitbách, pri čítaní Biblie a oslavách Boha. Veľa takto novovzniknutých skupín spoznalo, že je dobré udržovať kontakty, etablovať sa v spoločnosti a prijať spoločný názov. Takto vznikli Kresťanské spoločenstvá Česko-Slovenska. Po roku 1994 sa rozdelili na Církev Křesťanská společenství a Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Keďže česká vetva cirkvi sa skôr prikláňa k tzv. Pastierskemu hnutiu a slovenská zase k Hnutiu viery postupom došlo medzi českýmu a slovenskými Kresťanskými spoločenstvami k teologickému odcudzeniu. Dôsledom tohto odcudzenia je odchod dvoch zborov z českej CKS (Olomouc a Prostějov) a ich pripojenie sa k slovenskej CKS.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Kresťanské spoločenstvá Slovenska sú evanjelikálne spoločenstvá, na rozdiel od českých Kresťanských spoločenstiev vychádza z tzv. Hnutia viery, ktoré je krídlom cirkví letnično-charizmatického typu. Typickou pre toto hnutie je teológia prosperity. Názvom Kresťanské spoločenstvá chcú vyjadriť, že sa hlásia za nástupcov prvotnej cirkvi, ktorá vznikla po známom kázaní apoštola Petra v Jeruzaleme. Vyznačujú sa Kristocentrizmom, zdôrazňovaním Svätého Ducha a jeho prejavov, bohoslužbami s obnovenými chválami, používaním daru hovorenia novými jazykmi a daru uzdravovania. Kresťanské spoločenstvá sa usilujú o praktický život podľa Biblie. Hlavou cirkvi je Kristus, autoritu v jednotlivých zboroch majú pastori spolu s vedením - staršovstvami. Kresťanské spoločenstvá nemajú sformulovanú spoločnú dogmatiku, ale majú spoločné teologické línie. Slovenské Kresťanské spoločenstvá nie sú organizačne napojené na maďarské charizmatické hnutie HIT Gyülekezete, pastora Sándora Németha, ktoré je teologicky blízke zakladateľovi Hnutia viery K. Haginovi, ale sú samostatným hnutím pôsobiacim v Česku a na Slovensku. Hlavným predstaviteľom Kresťanských spoločenstiev na Slovensku je Kresťanské spoločenstvo Milosť so sídlom v Banskej Bystrici.

Bohoslužby[upraviť | upraviť zdroj]

Pravidelné zhromaždenia sú verejné a prístupné pre každého. V zboroch KS sú bohoslužby charakteristické intenzívnymi, znejúcimi chválami, uctievaním Boha a neformálnou zbožnosťou. K tomu sú používané všetky dostupné hudobné nástroje a ozvučenie. Veľký dôraz je kladený na kázané biblické slovo. Bohoslužby obyčajne trvajú 2 až 4 hodiny. Ľudia často prichádzajú na bohoslužby zo širokého okolia (i 100 km). Pre deti sú počas bohoslužieb pripravené samostatné priestory pre vyučovanie a hry. Súčasťou bohoslužieb bývajú modlitby za chorých a za individuálne potreby ľudí.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]