Kryonika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kryonika (z gréckeho κρύος krios - ľadový) je veda, ktorá sa zaoberá uchovaním ľudských tiel v pôvodnom stave pomocou chladu s nádejou, že v budúcnosti bude možné rozmraziť a vyliečiť pacientov trpiacich v súčasnosti nevyliečiteľnými chorobami. Pri súčasnom stave vedy rozmrazenie a uvedenie do pôvodného stavu u ľudí a veľkých zvierat nie je možné. Zmrazovanie v súčasnosti realizujú firmy Alcor a Cryonics Institute v USA, a KrioRus v Rusku.

Právne problémy[upraviť | upraviť zdroj]

Z právneho hľadiska je zmrazený človek považovaný za mŕtveho. Zástancovia kryoniky s týmto názorom nesúhlasia a zmrazených ľudí označujú za "pacientov". Zmrazovať možno ľudí iba v období medzi legálnou a termodynamickou smrťou, keď sa zničia informácie uložené v mozgu. Zmrazenie živých ľudí by bolo považované za vraždu alebo asistovanú samovraždu, a je v mnohých krajinách nelegálne. To spôsobuje ťažkosti ľuďom dúfajúcim v kryonickú liečbu a trpiacim degeneratívnymi ochoreniami mozgu (v čase, keď ich bude legálne možné zmraziť, informácie o osobnosti v ich mozgu už budú vplyvom choroby zničené).

Technické problémy[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré jednobunkovce dokážu v chlade prirodzene hibernovať, a neskôr sa rozmraziť a pokračovať v životnom cykle. Pri zmrazení človeka nastáva technický problém: voda vytvára kryštáliky ľadu, ktoré môžu bunky poškodiť. Kryonické organizácie preto používajú tzv. kryoprotektanty; nemrznúcim roztokom cez cievy nahradia vodu. Zmrazenie tkaniva bez vytvorenia ľadu sa označuje ako vitrifikácia. Tento proces však tiež nemožno súčasnými technológiami vrátiť do pôvodného stavu; kryonici však predpokladajú, že budúcimi technológiami sa to dosiahne ľahšie než oprava buniek poškodených ľadom. Pokusmi na zmrazených zvieracích orgánoch sa ukázalo, že vitrifikované tkanivá naozaj nie sú poškodené ľadom.

Priaznivci kryoniky predpokladajú, že budúci vývoj v oblasti bioinžinierstva, molekulárnych nanotechnológií a nanomedicíny umožní zmrazených pacientov rozmraziť a obnoviť ich zdravie. Alternatívou je nahranie mozgu do počítača; v tomto prípade nie je nevyhnutné, aby bol proces reverzibilný; stačí aby zachoval v mozgu informácie kódujúce osobnosť (alternatívou zmrazenia môže byť v tomto prípade plastinácia).

Alternatívou k zmrazeniu celého tela je neuroprezervácia, čiže zmrazenie iba hlavy alebo mozgu, ako sídla identity osobnosti. (Napríklad osoby s poškodením miechy, amputovanými končatinami a transplantovanými orgánmi si zachovávajú svoju identitu.) Predpokladá sa, že technológia budúcnosti schopná oživiť zmrazené telo, bude schopná aj zabezpečiť nové telo (napríklad klonovaním) alebo sa zaobísť bez neho (nahraním mozgu do počítača). Zmrazenie hlavy je lacnejšie než zmrazenie celého tela, a umožňuje sústrediť sa na zachovanie tohto orgánu. (Zvyšné orgány však nemožno darovať na transplantáciu, pretože sú kontaminované kryoprotektantom.)

Financovanie kryonických pacientov je komplikované tým, že nikto nevie, ako dlho ich bude potrebné skladovať v tekutom dusíku. Priebežné platenie (noví pacienti by financovali starých) by sa mohlo ukázať ako neudržateľné. V súčasnosti sa preto predpokladá, že si kryonický pacient uhradí aj náklady do budúcnosti. Celkové náklady zahŕňajú: pohotovosť pri pacientovom nemocničnom lôžku, samotnú procedúru, dopravu, a uskladnenie zmrazeného tela. Sú v súčasnosti vyčíslené na 10 000 až 200 000 USD. Typickým spôsobom platby je životná poistka uzavretá na meno kryonickej organizácie; takýto spôsob je cenovo dostupný aj pre mladých ľudí s bežným príjmom.