Kto za pravdu horí

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kto za pravdu horí (pôvodne Sláva šľachetným alebo Sláva statočným) je názov hymnickej básne, ktorú napísal evanjelický farár Karol Kuzmány. Báseň vyšla prvýkrát v literárnej prílohe Slovenských národných novín - Orol tatranský, 4. apríla 1848 pod názvom Sláva šlechetním. Českú verziu textu zapísal Kuzmány 4. marca 1852 vo Viedni do viazaného pamätníka Adely Ostrolúckej. Báseň bola viackrát pretlačená ešte za autorovho života. Melódiu k nej zložil hudobný skladateľ Štefan Fajnor, veľký Hurbanov podporovateľ a zástanca, priateľ a švagor Štefánikovho otca, krstný otec M.R.Štefánika.

Text[upraviť | upraviť zdroj]

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva právo život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večné on pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí pravdy božskej Božské zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Zaujímavosti[upraviť | upraviť zdroj]

Kuzmányho rukopis má niekoľko odchýlok od vytlačeného textu — názov „Sláva statočnosti, r. 1846“; 7. verš mal ukončenie: „kto rod zacloní“; 13. verš začiatok: „Boh sám šľachetnosti“.

Posledná verzia používaná v ECAV od r. 1992 - 9. verš - Kto si stojí v slove, čo priam zhŕkne svet, 10. verš - komu nad statočnosť venca v svete niet

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]