Kvapalinová chromatografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zjednodušená schéma kvapalinového chromatografu.

Kvapalinová chromatografia (angl. liquid chromatography – LC) je chromatografická metóda, pri ktorej je mobilnou fázou kvapalina. Je vhodná na separáciu kvapalných resp. v kvapaline rozpustených zmesí.

Kvapalinový chromatograf[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi hlavné časti kvapalinového chromatografu patrí:

  • zásobná fľaša – slúži ako zdroj elučného činidla (mobilná fáza). Tu sa elučné činidlo aj uchováva.
  • čerpadlo – prečerpáva elučné činidlo zo zásobnej fľaše na temeno kolóny
  • tlmič pulzov – zabezpečuje ustálený prietok elučného činidla do kolóny
  • kolóna – podobne ako pri plynovej chromatografii je to miesto samotnej separácie. Kolóny pre kvapalinovú chromatografiu majú priemer 0,2 až 2 cm a dĺžku 10 až 100 cm. Pri preparatívnej kvapalinovej chromatografii závisia priemery kolón od množstva separovanej látky a pohybujú sa od 1 cm až do priemerov nad 100 cm v priemysle.
  • detektor – deteguje vyplavované zložky z kolóny
  • vyhodnocovacie zariadenie (integrátor) – väčšinou osobný počítač s príslušným softvérovým vybavením.
HPLC – kompletná aparatúra.

Kvapalinová chromatografia môže prebiehať pri normálnom tlaku alebo pri zvýšenom tlaku (HPLC – High Performance Liquid Chromatography).

Princíp kvapalinovej chromatografie[upraviť | upraviť zdroj]

Elučné činidlo (mobilná fáza) prúdi pomocou čerpadla a prechádza cez tlmič pulzov, kde sa stabilizuje jeho prietok cez kolóny.

Mobilná fáza a vzorka vstupujú temenom do kolóny a nastáva separácia zložiek v dôsledku rôznej afinity zložiek k stacionárnej fáze.

Po určitom čase (retenčný čas) začnú jednotlivé zložky kolónu opúšťať – nastáva elúcia. Vychádzajúce zložky zaznamenáva detektor a jeho signál je ďalej spracovaný integrátorom (počítač).

Detektory v kvapalinovej chromatografii[upraviť | upraviť zdroj]

Detektor je zariadenie, ktoré premieňa analytický signál (elúciu zložiek zmesi) na elektrický signál, ktorý je ďalej spracúvaný. Voľba detektora je závislá od povahy separovanej zmesi aj od povahy mobilnej fázy. Základné typy detektorov používaných v kvapalinovej chromatografii: