Kvarkovo-gluónová plazma

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kvarkovo-gluónová plazma je prehriata hmota vysokej hustoty, zložená z kvarkov a gluónov. Predpokladá sa, že táto hmota existovala počas prvých 20 až 30 mikrosekúnd (milióntin sekundy) existencie vesmíru. V takejto hmote sa udržujú podmienky pre asymptotickú voľnosť častíc (t. j. častice nie sú pevne viazané). Toto je pravdepodobne jediný možný spôsob, akým by mohli existovať voľné kvarky. Je pomenovaná analogicky podľa tradičnej plazmy, v ktorej sú normálne väzby medzi elektrónmi a atómovými jadrami rozbité.

Jej existencia bola provizórne potvrdená výsledkami, ktoré získalo Brookhavenovo národné laboratórium (Brookhaven National Laboratory)[chýba zdroj].