Kyselina maleínová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kyselina maleínová
Kyselina maleínová
Kyselina maleínová
Kyselina maleínová
Kyselina maleínová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HO2CCHCHCO2H
Synonymá (Z)-buténdiová kyselina, cis-buténdiová kyselina
Vzhľad Bezfarebná kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 116,07 g/mol
Teplota topenia 135 °C (rozklad)
Hustota 1,59 g/cm3
Rozpustnosť 78,8 g/100 ml
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36/37/38
Vety S S2, S26, S28, S37
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 110-16-7
EINECS číslo 203-742-5
Číslo RTECS OM9625000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina maleínová je organická dikarboxylová a nenasýtená kyselina. Pripravuje sa oxidáciou benzénu (na maleínanhydrid) a následnou hydratáciou. Kyselina maleínová sa používa pri výrobe plastov.

Ide o (Z)-izomér kyseliny buténdiovej, (E)-izomérom je kyselina fumarová.