Kyselina mravčia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kyselina mravčia
Kyselina mravčia
Kyselina mravčia
Kyselina mravčia
Kyselina mravčia
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HCOOH
Synonymá
  • kyselina metánová
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 46,025 g/mol
Teplota topenia 8,4 °C
Teplota varu 100,8 °C
Hustota 1,220 g/cm3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
NFPA 704
2
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 64-18-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina mravčia (systémový názov kyselina metánová) je najjednoduchšia karboxylová kyselina (funkčný vzorec HCOOH). Je dôležitým medziproduktom v prírodných biochemických dejoch, vyskytuje sa v jedoch žihadiel včiel a mravcov, odkiaľ pochádza aj jej slovenský nesystémový názov.

V prírode sa okrem včiel a mravcov vyskytuje v žihadlách a uhryznutiach mnohých iných druhov hmyzu radu blanokrídlovcov. Je tiež výsledným produktom spaľovania vozidiel poháňaných alternatívnou zmesou metanolu a benzínu. V minulosti sa pripravovala destiláciou mravčích tiel. Momentálne sa ročná produkcia spomínanej kyseliny pohybuje v tisícoch ton. Používa sa pri elektrolytickom pokovovaní materiálov, pri spracovaní koží, či už pri syntéze zložitejších zlúčenín. Soli (a estery) kyseliny mravčej sa nazývajú mravčany alebo formiáty. Mravčanový ión má vzorec HCOO.

Kyselina mravčia sa charakterizuje ako kvapalina s leptavými účinkami (na koži spôsobuje nepríjemné pľuzgiere), je bezfarebná a vo vode dobre rozpustná. Má silné redukčné vlastnosti a bakteriocidné účinky. Používa sa ako konzervovadlo.

Kyselina mravčia je látka, ktorá spôsobuje toxicitu metanolu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]