Kyselina tiokyanatá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kyselina tiokyanatá
Kyselina tiokyanatá
Kyselina tiokyanatá
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HSCN
Synonymá Kyselina rodanovodíková, Kyselina sulfokyanatá, Sulfokyanid
Vzhľad Bezfarebná olejovitá kvapalina, s prenikavou vôňou
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 59,1 u
Molárna hmotnosť 59,09 g/mol
Teplota topenia 5 °C
Hustota 2,04 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
neobmedzene
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
diéter
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H312, H332, H412
Vety EUH EUH032
Vety P žiadne vety P
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R20/21/22, R32, R52/53
Vety S S2, S13, S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 463-56-9
EINECS číslo 207-337-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina tiokyanatá (zastaralo kyselina rodanovodíková) je chemická zlúčenina so vzorcom HSCN. Je to sírny analóg kyseliny kyanatej (HOCN).

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

U kyseliny tiokyanatej sa predpokladá, že má v molekule trojitú väzbu medzi uhlíkom a dusíkom. Kyselina bola pozorovaná spektroskopicky, nebola však izolovaná ako čistá látka.[1]

Vyskytuje sa v zmesi so svojím tautomérom, kyselinou izotiokyanatou (HNCS).[2] Kyselina izotiokyanatá je zvyčajne dominantným tautomérom a vo výparoch tvorí asi 95 % zmesi.[3]

Tautoméria medzi kyselinou tiokyanazou (vľavo) a kyselinou izotiokyanatou (vpravo)

Kyselina izotiokyanatá (tautomér) je Lewisova kyselina a pre mnohé jej asociáty v pomere 1:1 s Lewisovými zásadami boli zmerané termodynamické veličiny.[4]

Kyslosť[upraviť | upraviť zdroj]

Kyselina tiokyanatá je reltívne silná kyselina,[5] má pKa 1,1 pri 20 °C (extrapolované na nulovú iónovú silu).[6] Jej konjugovanou zásadou je tiokyanatan, jej soli a estery sa teda nazývajú tiokyanatany (tiež zastaralo rodanidy). Soli sa skladajú z tiokyanatanového aniónu (SCN-) a príslušného kovového katiónu (napr. tiokyanatan draselný, KSCN). Estery kyseliny tiokyanatej majú všeobecnú štruktúru R-SCN.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Wierzejewska, M.; Mielke, Z.. Photolysis of Isothiocyanic Acid HNCS in Low-Temperature Matrices. Infrared Detection of HSCN and HSNC Isomers. Chemical Physics Letters, 2001, roč. 349, s. 227-234.
  2. HOLLEMAN, A. F.; WIBERG, E.. Inorganic Chemistry. San Diego : Academic Press, 2001. ISBN 0-12-352651-5.
  3. The Structure and Dipole Moment of Isothiocyanic Acid. The Journal of Chemical Physics, 1950, s. 1437. Dostupné online. DOI10.1063/1.1747507.
  4. . Barakat, T. M.; Nelson, J.; Nelson, S. M.; Pullin, A. D. E. (1969.) “Spectra and hydrogen-bonding of characteristics of thiocyanic acid. Part 4.—Association with weak proton acceptors”. Trans. Faraday Soc., 1969,65, 41-51
  5. Where is the Border Line between Strong Acids and Weak Acids?. World Journal of Chemical Education, 23 January 2013, s. 12–16. Dostupné online.
  6. MARTELL, A. E.; SMITH, R. M.; MOTELAITIS, R. J.. NIST Database 46. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2001.

Iný projekt[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Thiocyanic acid na anglickej Wikipédii.