La Ville radieuse

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

La Ville radieuse je najobsažnejšia kniha, ktorú Le Corbusier venoval stavbe miest a ktorá vyšla v roku 1935. Jej titulok je programom: La Ville radieuse – žiariace, oslňujúce, svietiace mesto.

Čiastočne opakuje myšlienky z Urbanisme, čiastočne rozšírené a príležitostne aj modifikované. Z odstupu sa môžu pozorovať dve nové gravitačné centrá: revízia Ville Contemporaine – „Súčasné mesto“ prostredníctvom „Žiariaceho mesta“ a úplne rozdielne projekty pre severnú Afriku a Južnú Ameriku. Zmena Ville Contamporaine je zrejmá v pôdoryse, kde je striktná centralizácia pôvodnej podoby nahradená princípom „pásového (lineárneho) mesta“.

Miesto kríža je dané jedinou osou, takže sa každá časť mesta môže podľa potreby voľne rozširovať do strán. Obchodné výškové domy v centre sú vystriedané obytnou štvrťou, z ktorej sú rovnako dobre dosiahnuteľné pracovné miesta v City i v priemyselnej zóne. Stanice a terminál letiska sú umiestnené medzi obytnou a obchodnou štvrťou, na ktorých okrajoch sú pripravené rezervné plochy pre dodatočné správne budovy, študentské centrá apod. Zeleň by mala ostať výlučne chodcom, pričom doprava by bola vedená výškovými trasami a domy by boli postavané na pilieroch. Zelené plochy by mali obsahovať členité cesty a priestranstvá podobne ako v anglickej záhrade, kluby a parkoviská mali byť rozložené do tohto parkovacie okolia preto, aby boli bližšie k bytom a tým lepšie dosiahnuteľné. Dôležité pre architekta bola syntéza staviteľstva a prírody.

Kniha Ville radieuse bola oproti knihy Vers une architecture v mnohých ohľadoch prekvapením, kde už neprevažujú technické, geometrické a architektonické obrazce. Harmóniu zobrazuje ako „mušľu“ a „jedľovú šišku“, ďalej zobrazuje ľudské orgány ako srdce, pľúca, stále sa objavujú kvety a striedanie prírodných cyklov ako striedanie mesiacov a ročných období. Nové akcenty poukazujú na hlboký obrat v myslení Le Corbusiera, kedy posunul techniku do novej súvislosti, kedy je prostredníctvom geometrie vzťahovaná k základnému usporiadaniu vesmíru, k organickej prírode.

Citáty[upraviť | upraviť zdroj]

„Idem tam, kde s veci riadia vo vzájomnom stretnutí človek-príroda, v boji o bytie a v užívaní ovocia vlastnej práce pod klenbou oblohy, zákonom ročného obdobia a spevom mora”[chýba zdroj]

„Človek vyšiel z prírody. Je utváraný prírodou. Ak pozná tieto zákony a uvádza sa v neustálom pohybe do súladu s nimi, potom si zaistí pocit harmónie, ktorý mu je príjemný.”[chýba zdroj]

„…esenciálna architektúra správnej miery a vnútorných veľkostí podľa mierky človeka. Život v takýchto stavbách môže byť plný dokonalej hrdosti a človek našej strojovej doby môže vrátiť zmysel pre základne pramene pomoci, ako prírodné, tak ľudské.”[chýba zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Le Corbuesier: La Ville radieuse