Letečko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Letečko

Letečko (iné názvy: letočko, letko, leto, lesola, lésola, máj, májik, hájik[1][2]) je zelená vetvička, používaná pri jarných obchôdzkach dievčat, ktorá symbolizovala prichádzajúcu jar a prebúdzajúci sa život. V súlade s predstavami v tradičnom roľníckom prostredí bolo potrebné zabezpečiť príchod jari a zabezpečiť priaznivé podmienky pri získavaní obživy aj rituálnymi úkomni. Dospievajúce dievčatá s letečkom obchádzali dedinou domy, priali zdravie v rodine a prosperitu v hospodárstve, za čo boli odmenené naturáliami, prípadne finančne. Išlo buď o samostatný obrad alebo sa tieto obchôdzky uskutočnili hneď po zničení Moreny, symbolu zimy a smrti. Obchôdzky sa konali od štvrtej pôstnej nedele do Juraja (24. apríla) a boli sprevádzané piesňami:

Nesieme vám máj,
pod zelený háj,
aby tráva rástla
vyše kolena.
Sadili sme iskričky,
nechceli nám rásť
bez božej milosti.
Svätý Peter, svätý Ján,
vyneste nám vína džbán.
Svätý Jur volá,
zem sa otvára,
všelijaké kvítí,
až sa hora svítí,
ruža, fiala.
A vy, pani matičko,
vyneste nám vajíčko,
lebo jedno, lebo dve,
však vám to máličko ubudne.
– pieseň z okolia Hlohovca[3]:173-174

Milé leto, milé,
kdes tak dlho bolo?
V pivnici na lavici
v červenej ružici.
Budzte tam, babičky, veselé,
však vám to letečko nesieme.
Čí je toto nový dom?
Nové leto máme
a vám, pane hospodáru,
pekne zaspievame.
– pieseň z obce Láb[3]:173

V súčasnosti patria tieto obchôdzky najmä do detských folklórnych súborov.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Heslo letečko na internetovej encyklopédii ludovakultura.
  2. lesola. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok 2 L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 54. ; letko. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok 2 L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 56.
  3. a b HORVÁTHOVÁ, Emília. Rok vo zvykoch nášho ľudu. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1986. 246 s. (Korene; zv. 20.)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]