Library of Congress

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Library of Congress (Jefferson Building)
Logo
Znak

Kongresová knižnica (angl. Library of Congress) je de facto národnou knižnicou Spojených štátov amerických a vedeckovýskumným telesom Kongresu Spojených štátov. Situovaná je vo Washingtone D.C. v troch budovách (Jeffersonova, Adamsova a James Madisonova). Je jednou z najdôležitejších a najväčších knižníc na svete. Jej zbierka zahrňuje viac ako 30 miliónov katalogizovaných kníh a iných tlačených materiálov v 470 jazykoch, viac ako 58 miliónov rukopisov, najvzácnejšiu knižnú kolekciu v Severnej Amerike vrátane Guttenbergovej Biblie, vyše milióna publikácií americkej vlády, milión výtlačkov svetových novín za posledné tri storočia, 33 000 novinových zväzkov, 500 000 mikrofilmových pásov, vyše 6 000 komiksových titulov atď. Riaditeľom knižnice je knihovník Kongresu.

Knižnica založila systém klasifikácie kníh nazvaný kongresová klasifikácia knižnice (LCC), ktorý je používaný vo vede a univerzitných knižniciach. Cieľom knižnice je udržať knižné pramene dostupné a nápomocné pre Kongres a amerických občanov, udržiavať a uchovávať svetovú zbierku vedomostí a kreativity pre budúce generácie.

História knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Knižnica kongresu bola založená 24. apríla 1800, keď prezident John Adams podpísal uznesenie Kongresu, ktoré stanovilo presun sídla vlády z Phiiladelphie do nového hlavného mesta Washington. Pôvodná knižnica bola situovaná do roku 1814 v novom Capitole, no keď do mesta vtrhli britské vojská, knižnicu vypálili. Bolo zničených asi 3 000 knižných jednotiek. V priebehu nasledujúceho mesiaca ponúkol bývalý prezident Thomas Jefferson ako náhradu škody svoju osobnú knižnicu. Jefferson strávil 50 rokov hromadením kníh. Zbieral všetko, čo sa vzťahovalo k Amerike a tiež to, čo bolo vzácne a hodnotné pre všemožné vedné disciplíny. Jeho knižnica bola považovaná za jednu z najlepších v Spojených štátoch amerických. Kongres v januári 1815 prijal Jeffersonovu ponuku a za $23 950 odkúpil jeho 6 487 kníh, čím boli položené základy pre veľkú národnú knižnicu. Jeffersonova predstava o univerzálnosti, viera, že všetky predmety a odbory sú dôležité pre knižnicu americkej legislatívy, je filozofiou a zdôvodnením komplexnej politiky dnešnej Kongresovej knižnice.

24. decembra 1851 vypukol v Kongresovej knižnici požiar, ktorý spálil asi štvrtinu kníh, čo vtedy predstavovalo okolo 35 tisíc knižných jednotiek. Medzi nimi bol aj originál portrétu Krištofa Kolumba, portréty prvých piatich amerických prezidentov od Gilberta Stuarta a sochy George Washingtona, Thomasa Jeffersona a markíza de Lafayette. Vďaka tomu však vznikla nová budova s veľkou čitárňou s kapacitou až 240 ľudí a s kopulou, ktorá je vysoká až 37,5 m.

Využitie knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Knižnica je otvorená širokej verejnosti pre akademický výskum. Pre záujemcov ponúka prehliadky s výkladom. Tí, ktorým bola vydaná čitateľská karta, môžu navštíviť študovne a nahliadnuť do zbierky. Čitateľská identifikačná karta je dostupná v budove Madison osobám starším ako osemnásť rokov, po predložení platného preukazu totožnosti. Viacmenej iba členovia Kongresu, jeho zamestnanci a určití vládni úradníci môžu skutočne nahliadnuť do kníh. Túto právomoc majú taktiež sudcovia Najvyššieho súdu a jeho zamestnanci a úradníci.

Knižná zbierka[upraviť | upraviť zdroj]

Zbierky knižnice Kongresu obsahujú viac než 32 miliónov katalogizovaných kníh a iných materiálov v tlačenej forme, v 470 jazykoch; viac než 61 miliónov rukopisov; najvzácnejšie knihy v severnej Amerike, vrátane hrubého konceptu prehlásenia nezávislosti, Guttenbergovej Biblie (jedna zo štyroch existujúcich dokonalých kópií); viac ako 1 milión amerických vládnych publikácií; 1 milión výtlačkov novin z celého sveta; 500,000 mikrofilmových kotúčov; viac ako 6,000 titulov komiksov; 4,8 miliónov máp; notové záznamy; 2,7 miliónov zvukových záznamov; viac ako 13,7 miliónov fotografických obrazov vrátane umeleckých diel a architektonických nákresov.

Knižnica vyvinula vlastný systém klasifikácie dokumentov, Library of Congress Clasification – LC, ktorý je v súčasnosti používaný väčšinou vedeckých a univerzitných knižníc. Väčšina verejných knižníc ostala pri používaní Deweyho desatinného triedenia. Knižnica slúži ako legálna úschovňa pre garanciu ochrany autorského práva. Všetci autori, ktorí zažiadajú o autorské právo v Amerike, sú povinní umiestniť dve kópie svojho diela do Kongresovej knižnice. Najmä vďaka tomuto zákonnému opatreniu ohľadom autorského práva príde do knižnice viac ako 22 000 nových jednotiek denne. Knižnica si samozrejme nenechá všetky tieto jednotky vo svojej trvalej zbierke preto je skutočný počet asi 10 000 jednotiek. Tie, ktoré odmietne, sú využívané na obchod s knižnicami po celom svete, distribuované do federálnych agentúr alebo venované školám, spoločenstvám alebo iným organizáciám v USA.

Guinessova kniha rekordov v súčasnosti uvádza, že Kongresová knižnica je najväčšou na svete podľa počtu políc. Knižničná zbierka ich zaberá približne 850 km. Pre porovnanie, druhá najväčšia knižnica sveta, Britská knižnica, má 625 km políc. Knižničná zbierka Kongresovej knižnice ma vo vlastníctve niečo okolo 130 miliónov jednotiek. Uvádza sa, že tlačené dokumenty knižnice, zdigitalizované a uložene ako prostý text, by zabrali 17 až 20 TB (terabajtov). Knižnica vytvára milióny digitálnych objektov v objeme desiatok terabajtov, dostupných na ich serveri American Memory. Je zdrojom pre verejnú sféru, obsahuje obrazové dokumenty, ďalej zvuk, video a archivovaný webový obsah. Knižnica taktiež poskytuje online archív slovníka amerického Kongresu a taktiež ústavu Spojených štátov. Knižnica poskytuje Národnú knižnú službu pre nevidiacich a telesne postihnutých, hovorené slovo a slepecké písmo. V súčasnosti poskytuje služby pre cca jeden milión Američanov.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]